konferencji i warsztat

„Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem

obszary ryzyka dla systemu kolejowego

20 stycznia 2020 r.

Warszawa

O wydarzeniu

undacja „Pro Kolej” wraz z szeregiem partnerów merytorycznych organizuje kolejną edycję konferencji i warsztatów specjalistycznych Rail22 pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem – obszary ryzyka dla systemu kolejowego”. Na program składać się będzie cykl prezentacji i dyskusji dotyczących zróżnicowania ryzyk dla przedsiębiorstw kolejowych – w tym zwłaszcza problemów pochodzących spoza systemu kolejowego. W poszczególnych wystąpieniach poruszona będzie również tematyka m.in.: kultury bezpieczeństwa, przygotowania sektora do sytuacji nadzwyczajnych, procedur zarządzania kryzysowego oraz krajowych i zagranicznych dobrych praktyk, które mogą być przykładem dla kolei.
Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży kolejowej i drogowej, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem.

Galeria


Agenda


20 stycznia

10:00 – 10:15

Otwarcie i powitanie gości

– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
– Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
– dr Jakub Majewski – prezes, Fundacja Pro Kolej

10:15 – 10:35

„Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

10:35 – 10:55

„Zarządzanie kryzysowe w transporcie”

– Janusz Kopacz – Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Ministerstwo Infrastruktury

10:55 – 11:25

„UK railway safty experiences through the Ladbroke Grove/Hatfield period”

– Ian Thompson – ekspert Marsh z UK

11:25 – 11:40

sesja Q&A

przerwa kawowa

11:55 – 12:15

„System zarządzania bezpieczeństwem a ryzyka niekolejowe”

– Michał Zięba – radca prawny, kancelaria ECH&W

12:15 – 12:35

„Ryzyka prawne i procesowe”

– Maciej Zych – adwokat, Wardyński i Wspólnicy sp.k.

12:35 – 12:55

„Obsługa pasażerów w sytuacjach kryzysowych w transporcie lotniczym”

– prof. Dariusz Tłoczyński – Uniwersytet Gdański

12:55 – 13:15

„Ryzyka klimatyczne w działalności gospodarczej”

– dr hab. Katarzyna Malinowska – Akademia Leona Koźmińskiego

przerwa kawowa

13:30 – 14:20

„Sytuacje nadzwyczajne przewidywanie, zapobieganie, rozliczanie” – panel dyskusyjny

– Karol Trzoński – ekspert, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
– Konrad Drzewicki – Client Management Team Lead, Liability Marsh sp. z o.o.

14:20 – 14:40

„CSR i edukacja dla bezpieczeństwa”

– Marcin Kruszyński – wicedyrektor Biura Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Patronaty honorowe


Partnerzy


Rejestracja