Cykl Wydarzeń
Fundacji ProKolej

O cyklu

Cykl wydarzeń organizowanych przez Fundację ProKolej został zainaugurowany podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2013. Od tego czasu, w podobnej formule przygotowano szereg debat międzynarodowych, konferencji oraz warsztatów specjalistycznych.

Wydarzenia odbywające się w pierwszym okresie pod hasłem „Rail22”, a obecnie „Kolej 365” gromadzą przedstawicieli sektora kolejowego, administracji, mediów i nauki. Prelegentami są eksperci krajowi, ale również przedstawiciele Komisji Europejskiej, zagranicznych ministerstw transportu oraz menedżerowie europejskich przewoźników kolejowych i szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin gospodarki.

Nasze wydarzenia w liczbach


Lat od inauguracji

0


Lat od
inauguracji

Zorganizowanych eventów

0


Zorganizowanych
wydarzeń

Prelegentów i panelistów

0


Prelegentów
i panelistów

Prezentacji

0


Prezentacji

Uczestników

0


Uczestników