Warsztaty

Efektywne zakupy taboru kolejowego

potrzeby, produkty, procedury

9 maja 2022 r. 10:30

Hotel Mercure Grand, Warszawa

O wydarzeniu

Jak przygotować zamówienie na tabor do przewozów pasażerskich lub towarowych? Do kogo zwrócić się o ofertę? Na co zwrócić uwagę definiując oczekiwania? Jak zdefiniować i oceniać trwałość, niezawodność i efektywność? Komu powierzyć eksploatację i utrzymanie? Te i podobne zagadnienia będą tematem II edycji warsztatów eksperckich adresowanych do osób, które biorą udział w przygotowywaniu i prowadzeniu procedur zakupowych.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów, specjalistów oraz samorządowców odpowiedzialnych za inwestycje i nadzór nad funkcjonowaniem regionalnych systemów transportowych. Na program składa się cykl prezentacji oraz dyskusje z udziałem ekspertów z dziedziny prawa, zakupów, finansów, projektowania, produkcji i eksploatacji taboru kolejowego.

Galeria


Agenda


09.05.2022

9:30 -10:30

Rejestracja uczestników

Poranna kawa

10:30 - 10:50

Otwarcie i wprowadzenie

– dr hab. Andrzej Massel – dyrektor, Instytut Kolejnictwa
– dr Jakub Majewski – prezes, Fundacja ProKolej

10:50 - 12:10

Blok prezentacji generalnych

Budżet i zasady dofinansowania unijnego w inwestycjach taborowych 2021-27
– Ewa Karasińska- Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

„Optymalizacja procesu zamówień na zakup taboru kolejowego w sektorze publicznym oraz w projektach finansowanych z funduszy unijnych”
– radca prawny Mirella Lechna-Marchewka – Wardyński i Wspólnicy sp.k.

– dr Hanna Drynkorn – radca prawny, Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Źródła finansowanie zakupów taboru – altenratywne możliwości
– Karolina Piądłowska-Firlej – CEO, CEE New Energy Finance

Optymalizacja kosztowa w zamówieniach na tabor
– radca prawny Michał Zięba – Partner Zarządzający HANTON Szalc Zięba & Partnerzy

12:10 - 12:30

Dyskusja z udziałem publiczności

prowadzenie – dr Jakub Majewski – Fundacja ProKolej

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

Podział na sesje tematyczne

13:00 - 14:30

Sala A: Tabor pasażerski

Sesja pytań i odpowiedzi dedykowana dla jednostek samorządu terytorialnego, operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników pasażerskich. W dyskusji głosy m.in. CUPT, IK oraz projektantów i producentów taboru.

Moderacja – Krzysztof Celiński, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

13:00 - 14:30

Sala B: Tabor towarowy i intermodalny

Sesja pytań i odpowiedzi dedykowana dla przewoźników towarowych, operatorów bocznic i terminali. W dyskusji głosy m.in. CUPT, IK, podmiotów udostępniających i utrzymujących tabor oraz producentów.

Moderacja – Janusz Kućmin, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

14:30 - 15:30

Lunch

Patronaty honorowe


Rejestracja

Miejsce wydarzenia:


#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}