webinarium

Dyskusja o zrównoważonym transporcie

Rekomendacje do proekologicznej polityki transportowej

29 marca 2021 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Warsztat “Rekomendacje do proekologicznej polityki transportowej” to inicjatywa promująca zrównoważoną i inteligentną mobilność, przede wszystkim wskazując na kluczową rolę kolei jako najbardziej ekologicznego i energooszczędnego środka transportu oraz istotnego czynnika umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
Podczas wydarzenia przewidziano dyskusje o założenia raportu ukazującego rolę i potencjał ekologiczny kolei, a także jej zalety jako środka transportu o najmniejszej presji ekologicznej, podkreślając kluczową rolę w realizacji celów klimatycznych UE, m.in. w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
Poza promocją kolei, głównymi celami przedsięwzięcia będą debata na temat jej roli w polityce klimatycznej państwa, a także prezentacja projektu – Centrum Efektywności Energetycznej Kolei „Zielona kolej”, propagującego rozwiązania proekologiczne i efektywne energetycznie.

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

formuła on line

Porządek obrad

prezentacja założeń raportu "Kolej dla klimatu"

Porządek obrad

sesja warsztatowa poszerzająca rekomendacje i wnioski

Agenda


29 marca

10:00 -10:20

Przywitanie uczestników

– dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

10:20 – 10:40

Negatywne efekty zewnętrzne transportu w warunkach polskich

– dr Maria Zych-Lewandowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

10:40 – 11:00

Metody i instrumenty ograniczenia presji środowiskowej

– dr Wojciech Szymalski, Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju

11:00 – 11:20

Kolej w drodze do „Zielonego Ładu”

– Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A., Wiceprzewodniczący Rady Programowej CEEK

11:20 – 11:35

przerwa kawowa

11:35 – 12:45

panel dyskusyjny – Strategie i rekomendacje proekologicznej polityki transportowej

– prof. dr hab. Andrzej Fal, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

– Oskar Kulik, Specjalista ds. polityki klimatyczno-energetycznej, WWF Poland

– Bartosz Piłat, Koordynator ds. polityk transportowych, Polski Alarm Smogowy

– Marek Staszek, Prezes Zarządu, DB Cargo Polska

– Katarzyna Teter, Członkini Zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

moderator Krzysztof Woźniak, dziennikarz, TOK FM

12:45 – 13:00

Podsumowanie i zakończenie obrad

Prelegenci


Jakub Majewski

Prezes Zarządu

Fundacja ProKolej

Katarzyna Teter

Członkini Zarządu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Oskar Kulik

Specjalista ds. polityki klimatyczno-energetycznej

WWF Poland

Bartosz Piłat

Koordynator ds. polityk transportowych

Polski Alarm Smogowy

Wojciech Szymalski

Prezes

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Leszek Hołda

Członek Zarządu

PKP Energetyka

Marek Staszek

Prezes Zarządu

DB Cargo Polska

Andrzej Fal

Prezes Zarządu

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Maria Zych-Lewandowska

SGGW

Wydarzenie objęte programem Europejskiego Roku Kolei


Patroni Honorowi


Patroni Medialni


Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie „Kolej dla klimatu”.