premiera raportu i debata branżowa

Kolej dla klimatu - klimat dla kolei

wydarzenie targowe

22 września 2021 r.

Amber Expo, Gdańsk

O wydarzeniu

Raport „Kolej dla klimatu” to publikacja promująca zrównoważoną, inteligentną mobilność i wskazująca na rolę kolei jako najbardziej ekologicznego i energooszczędnego środka transportu oraz istotnego czynnika umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wydarzenie zaplanowane drugiego dnia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO2021 to pierwsza okazja do poznania pełnej wersji tej publikacji.

Galeria


Agenda


22.09.2021

9:30 - 10:00

Poranna kawa

10:00 - 10:10

Otwarcie i wprowadzenie

– dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
– Janusz Malinowski – Przewodniczący Rady, Centrum Efektywności Energetycznej Kolei

10:10 - 10:30

Podpisanie listów intencyjnych z nowymi partnerami programu „Zielona Kolej”

– Centrum Efektywności Energetycznej Kolei

10:30 - 10:50

Prezentacja raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”

Prezentacja wyników badania IBRIS „Zielona kolej – potencjał ekologicznego transportu”
– dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

10:50 - 11:50

Panel dyskusyjny "Kolej dla klimatu – klimat dla kolei"

– Alan Beroud – Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
– Grzegorz Bogacki – Prezes Zarządu, CTL Logistics Sp. z o.o.
– Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu, Siemens Mobility Sp. z o.o.
– Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.
– Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
– Marek Staszek – Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
– Czesław Sulima – Członek Zarządu, Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.

Moderator
– Mikołaj Kunica – Redaktor Naczelny, Business Insider

11:50 - 12:00

Podsumowanie i zamknięcie obrad

wydarzenie Europejskiego Roku Kolei i targów TRAKO2021


Organizatorzy


Patroni honorowi


Partnerzy


Rejestracja

– wstęp wolny –