IX edycja konferencji

Przejazdy Kolejowo-drogowe 2023

nadzór, automatyka, koszty

11 września 2023 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Zapraszamy na dziewiątą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei. Wydarzenie, które wpisało się już w kalendarz zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej odbędzie się na początku września w Warszawie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą perspektywy automatyzacji nadzoru nad bezpieczeństwem oraz rozwiązania prawne i techniczne dyscyplinujące użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych.
W programie znajdą się zarówno najnowsze statystyki opisujące poziom bezpieczeństwa, wybrane przykłady wypadków oraz czynników które do nich doprowadziły oraz i prezentacje najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na podniesienie poziomu nadzoru i bezpieczeństwa użytkowników systemu kolejowego oraz drogowego. Częścią konferencji będą również spotkania i dyskusje, umożliwiające wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i zarządzaniu przejazdami kolejowo-drogowymi.

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Cykl prezentacji z udziałem ekspertów i praktyków

Porządek obrad

Prezentacja doświadczeń zagranicznych

Porządek obrad

Panel dyskusyjny zarządców i użytkowników infrastruktury

Porządek obrad

Spotkania i networking

Agenda


4.09.2023

9:30 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 10:30

Oficjalne otwarcie

10:30 - 11:30

Sesja prezentacji

11:30 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:00

Sesja prezentacji

13:00 - 14:00

lunch

14:00 - 15:00

Debata podsumowująca

Rejestracja

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę administracyjną przeznaczoną na przygotowanie materiałów, przerw kawowych, cateringu oraz obsługi technicznej. Koszt udziału to 300 zł + VAT (od każdej zgłoszonej osoby). Aby dodatkowo poszerzyć grono reprezentujące głównych zamawiających dla podmiotów sektora finansów publicznych opłata jest obniżona do poziomu 200 zł + VAT (od każdej zgłoszonej osoby).