IX edycja konferencji

Przejazdy Kolejowo-drogowe 2023

zabezpieczenie, odpowiedzialność, odszkodowania

11 września 2023 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Jak co roku, we wrześniu zapraszamy na kolejną edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei. Wydarzenie, które wpisało się już w kalendarz zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą kwestie kosztów i odpowiedzialności za zdarzenia na przejazdach, perspektywy automatyzacji nadzoru nad bezpieczeństwem oraz rozwiązania techniczne eliminujące błędy i dyscyplinujące użytkowników infrastruktury.
W programie znajdą się zarówno najnowsze statystyki opisujące poziom bezpieczeństwa, wybrane przykłady wypadków wraz z przyporządkowaniem odpowiedzialności, konsekwencji i kosztów oraz oraz prezentacje najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na podniesienie poziomu nadzoru i bezpieczeństwa użytkowników systemu kolejowego oraz drogowego. Częścią konferencji będą również spotkania i dyskusje, umożliwiające wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy o zarządzaniu i użytkowaniu przejazdów kolejowo-drogowych.

IX edycja konferencji „Przejazdy Kolejowo-drogowe” ● 11 września 2023 r. ● Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Zakres tematyczny


Ryzyka zarządców infrastruktury i przewoźników

Nowe technologie budowy i zabezpieczenia przejazdów

Konsekwencje i katalog kosztów wypadków

Innowacje w projektowaniu i budowie i zabezpieczeniu skrzyżowań

Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń

Instrumenty poprawy i monitorowania bezpieczeństwa

Odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie

Automatyzacja nadzoru i karania

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Dwie sesje prezentacji z udziałem przedstawicieli administracji, zarządców infrastruktury, ekspertów i praktyków

Porządek obrad

Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych

Porządek obrad

Panel dyskusyjny z połączony z sesją pytań i odpowiedzi dostępną dla wszystkich uczestników

Porządek obrad

Cykl przerw networkingowych oraz lunch

Agenda


11.09.2023

9:30 - 10:00

rejestracja i poranna kawa

10:00 - 10:20

Oficjalne otwarcie

– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej
– Piotr Majerczak – Członek Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10:20 - 11:20

Sesja o regulacjach i otoczeniu formalno-prawnym

„Wybrane wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce”
– Tadeusz Ryś – Przewodniczący, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
„Bezpieczeństwo systemu kolejowego w 2022 r.”
– Karolina Kluka – Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa, Urząd Transportu Kolejowego
„Skala i efekty inwestycji w infrastrukturę i edukację”
– Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

11:20 - 11:40

przerwa networkingowa

11:40 - 12:40

Sesja o doświadczeniach zarządców infrastruktury

„Klasyfikacja przejazdów i zdarzeń oraz metody zarządzania ryzykiem w Wielkiej Brytanii”
– Damian Hajnus – Infrastructure Liability and Contracts Manager, Network Rail, Wlk. Brytania
„Przejazdy kolejowe na czynnych odcinkach linii kolejowych zarządzanych przez DSDiK”
– Leszek Loch – Dyrektor, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
„Inwestycje w bezpieczeństwo dostosowane do potrzeb i możliwości budżetowych”
– Radosław Puchała, Kierownik Marketingu i Sprzedaży; Artur Komudziński, Główny Specjalista ds. Rozwoju – Monat Sp. z o.o.

12:40 - 13:00

przerwa networkingowa

13:00 - 14:00

Sesja o rozwiązaniach technicznych i prawnych

„Możliwości i potencjał do egzekwowania odszkodowań od sprawców wypadków kolejowych”
– Mateusz Kosiorowski – Adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
„Dochodzenie roszczeń materialnych i niematerialnych w systemie kolejowym”
– Bartosz Kieler – Wiceprezes, Risk Guard Sp. z o.o.
„Postulaty i pomysły na realną poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych”
– Zbigniew Szafrański – Ekspert, Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego

14:00 - 14:30

lunch

14:30 - 15:30

Debata podsumowująca

– Czesław Chmiel – Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, PKP Intercity S.A.
– Piotr Macioszek – Dyrektor ds. Zarządzania Bezpieczeństwem, DB Cargo Polska
– Marlena Stańczak-Libich – Dyrektor Działu Klienta Strategicznego, Marsh
– dr Karol Trzoński – Zastępca Przewodniczącego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

moderator: Krzysztof Woźniak – dziennikarz, TOK FM

Prelegenci


Damian Hajnus

Infrastructure Liability and Contracts Manager

Network Rail

Bartosz Kieler

Wiceprezes

Risk Guard Sp. z o.o.

Włodzimierz Kiełczyński

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Karolina Kluka

Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego

Artur Komudziński

Główny Specjalista ds. Rozwoju

Monat Sp. z o.o.

Mateusz Kosiorowski

Adwokat

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Leszek Loch

Dyrektor

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Piotr Macioszek

Dyrektor ds. Zarządzania Bezpieczeństwem

DB Cargo Polska

Jakub Majewski

Prezes

Fundacja ProKolej

Piotr Majerczak

Członek Zarządu, Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Radosław Puchała

Kierownik Marketingu i Sprzedaży

Monat Sp. z o.o.

Tadeusz Ryś

Przewodniczący

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

Marlena Stańczak-Libich

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

Marsh

Zbigniew Szafrański

Ekspert

Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego

Karol Trzoński

Zastępca Przewodniczącego

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

Krzysztof Woźniak

dziennikarz

TOK FM

Partner główny


Partnerzy wspierający


Patronaty medialne


Rejestracja