IX edycja konferencji

Przejazdy Kolejowo-drogowe 2023

zabezpieczenie, odpowiedzialność, odszkodowania

11 września 2023 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Jak co roku, we wrześniu zapraszamy na kolejną edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei. Wydarzenie, które wpisało się już w kalendarz zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą kwestie kosztów i odpowiedzialności za zdarzenia na przejazdach, perspektywy automatyzacji nadzoru nad bezpieczeństwem oraz rozwiązania techniczne eliminujące błędy i dyscyplinujące użytkowników infrastruktury.
W programie znajdą się zarówno najnowsze statystyki opisujące poziom bezpieczeństwa, wybrane przykłady wypadków wraz z przyporządkowaniem odpowiedzialności, konsekwencji i kosztów oraz oraz prezentacje najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na podniesienie poziomu nadzoru i bezpieczeństwa użytkowników systemu kolejowego oraz drogowego. Częścią konferencji będą również spotkania i dyskusje, umożliwiające wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy o zarządzaniu i użytkowaniu przejazdów kolejowo-drogowych.

IX edycja konferencji „Przejazdy Kolejowo-drogowe” ● 11 września 2023 r. ● Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Zakres tematyczny


Ryzyka zarządców infrastruktury i przewoźników

Nowe technologie budowy i zabezpieczenia przejazdów

Konsekwencje i katalog kosztów wypadków

Innowacje w projektowaniu i budowie i zabezpieczeniu skrzyżowań

Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń

Instrumenty poprawy i monitorowania bezpieczeństwa

Odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie

Automatyzacja nadzoru i karania

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Dwie sesje prezentacji z udziałem przedstawicieli administracji, zarządców infrastruktury, ekspertów i praktyków

Porządek obrad

Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych

Porządek obrad

Panel dyskusyjny z połączony z sesją pytań i odpowiedzi dostępną dla wszystkich uczestników

Porządek obrad

Cykl przerw networkingowych oraz lunch

Agenda


11.09.2023

9:30 - 10:00

Rejestracja

poranna kawa

10:00 - 10:40

Oficjalne otwarcie

– Kamil Wilde* – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
– Włodzimierz Kiełczyński* – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– Tadeusz Ryś* – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

*czekamy na potwierdzenie

10:40 - 11:40

Sesja ekonomiczna

– Zbigniew Szafrański – Ekspert, Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego
– Bartosz Kieler* – Risk Guard Sp. z o.o.
– Mateusz Kosiorowski* – Wardyński i Wspólnicy

*czekamy na potwierdzenie

11:40 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:20

Sesja technologiczna

– referaty partnerów wydarzenia

13:20 - 14:00

lunch

14:00 - 15:30

Debata podsumowująca

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji*
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych*
przedstawiciel ubezpieczyciela
przedstawiciel przewoźnika kolejowego
moderator: Krzysztof Woźniak – dziennikarz, TOK FM

*czekamy na potwierdzenie

Patron honorowy


Partner wspierający


Rejestracja

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę administracyjną przeznaczoną na przygotowanie materiałów, przerw kawowych, cateringu oraz obsługi technicznej. Koszt udziału to 400 zł + VAT (od każdej zgłoszonej osoby). Aby dodatkowo poszerzyć grono reprezentujące głównych zamawiających dla podmiotów sektora finansów publicznych opłata jest obniżona do poziomu 200 zł + VAT.

Miejsce wydarzenia: