VIII edycja konferencji

PRZEJAZDY KOLEJOWO-DROGOWE 2022

problemy i rozwiązania

12 września 2022 r.

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

O wydarzeniu

Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na ósmą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w auli uczelni przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie przeciwdziałanie zagrożeniom w transporcie i nowe rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.
W programie znajdzie się zarówno komentarz odnoście nowych regulacji prawnych, jak i prezentacja innowacji technicznych i organizacyjnych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na styku systemu kolejowego i drogowego. Konferencji towarzyszyć będzie również część warsztatowa, umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie i odpowiedzialności za zarządzanie przejazdami kolejowo-drogowymi.

Zakres tematyczny


nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych dla skrzyżowań linii kolejowych z drogami i ich usytuowania

normy i regulacje definiujące zadania i odpowiedzialność zarządców infrastruktury

współczynniki wypadkowości i skuteczne instrumenty poprawiające bezpieczeństwo

efektywność i czytelność oznakowania przejazdów z perspektywy użytkowników transportu

podnoszenie wymagań vs. rachunek ekonomiczny inwestycji infrastrukturalnych

innowacje w projektowaniu i budowie i zabezpieczeniu skrzyżowań dróg i kolei

doświadczenia eksploatacyjne i zarządzanie ryzykiem na przejazdach kolejowo-drogowych

identyfikacja zagrożeń i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi towarzyszącymi wypadkom

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Zestaw wystąpień eksperckich przygotowanych z perspektywy administracji, zarządców infrastruktury i użytkowników przejazdów

Porządek obrad

Sesja międzynarodowa z prezentacją rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego

Porządek obrad

Debata ekspertów i praktyków specjalizujących się w zarządzaniu bezpieczeństwem w transporcie

Porządek obrad

Cykl przerw networkingowych oraz lunch dla uczestników

Agenda


12 września

9:30 - 10:00

Rejestracja

poranna kawa

10:00 - 10:20

Oficjalne otwarcie

– prof. ALK dr Mirosław Antonowicz – Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei / Dyrektor LPC
– dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”

10:20 - 11:20

Referaty wprowadzające

„Bezpieczeństwo systemu kolejowego w 2021 r.”
– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
„Wybrane wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce”
– Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
„Prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przejazdów kolejowo-drogowych”
– Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

11:20 - 11:40

Przerwa kawowa, networking

11:40 - 12:40

Sesja regulacyjna

„Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – doświadczenia europejskie i światowe”
– Isabelle Fonverne – Coordinator of The International Level Crossing Awareness Day, UIC
„Ostrzeganie użytkowników dróg – rozwiązania i praktyka”
– Zbigniew Szafrański – Ekspert, Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego
„Całkowite koszty wypadków na przejazdach kolejowych”
– dr inż. Agata Jaździk-Osmólska – adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego

12:40 - 13:00

Przerwa kawowa, networking

13:00 - 14:00

Sesja technologiczna

„Odpowiedzialność za wypadki a ubezpieczenia”
– Konrad Drzewicki – Client Management Team Lead Liability, Marsh sp. z o.o.
„Alerty o pociągu jako element nawigacji samochodowej”
– Szymon Kniaź – Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej, Zakłady Automatyki Kombud
„Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kat. D”
– Radosław Puchała – Kierownik Marketingu i Sprzedaży, Monat Sp. z o.o.
– Artur Komudziński -Specjalista ds. Rozwoju, Monat Sp. z o.o.

14:00 - 14:30

Lunch

14:30 - 14:50

Kolejowe kampanie edukacyjne

II edycja kampanii „Kolejowe ABC”
– Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego

14:50 - 15:50

Debata podsumowująca „Odpowiedzialność za punkty styku systemu kolejowego i drogowego”

– Michał Borowiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– dr Anna Kobaszyńska-Twardowska – Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska
– Marcin Kruszyński – Ekspert, Biuro Promocji i Komunikacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– Karol Trzoński – Zastępca Przewodniczącego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

moderator: Łukasz Zboralski – Redaktor naczelny, portal brd24.pl

15:50 - 16:00

Podsumowanie i zamknięcie obrad

Współorganizator


Patroni honorowi


Partnerzy


Patroni medialni


Rejestracja

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę administracyjną przeznaczoną na przygotowanie materiałów, przerw kawowych, cateringu oraz obsługi technicznej. Koszt udziału to 400 zł + VAT (od każdej zgłoszonej osoby). Aby dodatkowo poszerzyć grono reprezentujące głównych zamawiających dla samorządów terytorialnych oraz zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej opłata jest obniżona do poziomu 200 zł + VAT (od każdej zgłoszonej osoby).