VI edycja konferencji

Przejazdy kolejowo-drogowe 2020

innowacje, inwestycje i edukacja

9 marca 2020 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Fundacja „Pro Kolej” wraz z Akademią Leona Koźmińskiego i szeregiem partnerów merytorycznych organizuje szóstą edycję konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe”. Wydarzenie, które zaplanowano 9 marca 2020 r. odbędzie się tradycyjnie w auli uczelni przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie. Hasła przewodnie tegorocznej edycji to: innowacje, inwestycje oraz edukacja.

Na program konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2020” składać się będzie cykl prezentacji i dyskusji dotyczących najnowszych rozwiązań w zakresie techniki i zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. W poszczególnych wystąpieniach poruszona zostanie kwestia aktualnego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach, zagrożeń dla użytkowników transportu, metod podnoszenia bezpieczeństwa oraz efektów jakie przynoszą inwestycje w infrastrukturę i technologię. Swoje spojrzenie na skrzyżowania dróg i torów przedstawią zarówno kolejarze, jak i zarządcy oraz użytkownicy dróg.

Galeria


Agenda


9 marca

10:00 - 10:10

Otwarcie

– dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”

10:10 - 10:30

„Rola inwestycji i innowacji w poprawie bezpieczeństwa drogowego i kolejowego”

– dr Mirosław Antonowicz – członek zarządu PKP S.A. / Dyrektor LPC, ALK

10:30 – 11:00

„Bezpieczeństwo systemu kolejowego w 2019 r.”

– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego*

11:00 – 11:20

„Ograniczanie liczby zdarzeń na przejazdach i przejściach przez tory”

– Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP PLK S.A.

11:20 – 11:40

sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

11:40 – 12:00

przerwa na kawę

12:00 – 12:20

Pakiet zmian przejazdowych do kodeksu drogowego

– dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”

12:20 – 12:35

„Bezpośrednie i pośrednie przyczyny poważnych wypadków na przejazdach”

– Tadeusz Ryś – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych*

12:35 – 12:50

„Przejazdy kolejowo-drogowe z perspektywy kierowców”

– prof. dr hab. Adam Tarnowski – Uniwersytet Warszawski

12:50 – 13:20

lunch

13:20 – 14:20

panel dyskusyjny „Zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem w transporcie”

– Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
– przedstawiciel GITD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
– Radosław Kobryś – Radca, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
– Konrad Drzewicki – Kierownik działu ubezpieczeń OC, Marsh*
moderator
– Krzysztof Woźniak – dziennikarz, TOK FM

14:20 – 14:40

„Bezpieczeństwo na przejazdach w zagranicznych kampaniach społecznych”

– Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP

14:40 – 15:00

sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja, propozycja wspólnego stanowiska

15:00

zamknięcie obrad

Patronaty honorowe


Partnerzy


Partnerzy medialni


Rejestracja