Konferencja

PRAWO KOLEJOWE

legislacja, regulacja i bezpieczeństwo

12 października 2020 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Jakie regulacje, procedury i rozstrzygnięcia tworzą współczesne prawo kolejowe? Jak je czytać i interpretować? Czy rynek kolejowy potrzebuje nowych aktów prawnych? Co zmieni się w najbliższym czasie w ustawie o transporcie kolejowym? Te i podobne zagadnienia będą tematem konferencji „Prawo kolejowe – legislacja, regulacja i bezpieczeństwo”.

Punktem wyjścia do przygotowania konferencji pt. „Prawo kolejowe – legislacja, regulacja i bezpieczeństwo” była chęć prezentacji doświadczeń, wątpliwości i oczekiwań wobec rozbudowanego aktu prawnego jakim jest ustawa o transporcie kolejowym.
Temat przewodnim konferencji będzie ocena siedemnastu lat obowiązywania kluczowego dla sektora kolejowego aktu prawnego. Oprócz analizy wybranych zagadnień tej regulacji i prezentacji specjalistów zaangażowanych w jej realizację po stronie administracji publicznej i kancelarii prawnych, będzie również otwarta dyskusja odnosząca się do przyszłości i potrzeb wynikających z rozstrzygnięć sądowych, kluczowych z punktu widzenia branży.

Galeria


Agenda


12 październik

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20

Oficjalne otwarcie

– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
– dr Jakub Majewski – Fundacja ProKolej

10:20 – 11:00

Czy jest potrzebna nowa ustawa o transporcie kolejowym?

– mec. Marcin Trela – Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej, Urząd Transportu
Kolejowego

11:00 – 11:20

Główne problemy interpretacyjne w zakresie prawa kolejowego z perspektywy klienta kolei

– dr Tomasz Zielenkiewicz – Senior Associate, Kancelaria Domański, Zakrzewski Palinka

11:20 – 11:40

Procedury kontroli rozstrzygnięć wydawanych na podstawie ustawy o transp. kolejowym

– mec. Monika Laske – adwokat, Kancelaria Adwokacka Monika Laske

11:40 – 12:00

Wdrożenie IV Pakietu Kolejowego - część techniczna

– mec. Michał Zięba – radca prawny, Kancelaria Prawna ECh&W

12:00 – 12:20

sesja Q&A

12:20 – 12:40

przerwa kawowa

12:40 –14:00

panel dyskusyjny – Ocena 17 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym

– mec. Jakub Tomczak – radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Tomczak
– prof. Marek Wierzbowski – adwokat, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy
– dr Karolina Wojciechowska – adwokat, Kancelaria Adwokacka Karolina Wojciechowska
Moderator
dr Stefan Akira Jarecki – Rada Naukowa Fundacji ProKolej

14:00

Podsumowanie i zakończenie obrad

19:00

Uroczysta kolacja uczestników i prelegentów

Prelegenci


Test

test

test

Partner główny


Patronaty honorowe


Patronaty honorowe


Rejestracja