III edycja międzynarodowej konferencji

Kolej 4.0

otwarte ramy działania

18 października 2016 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Konferencja „Kolej 4.0 – otwarte ramy działania” to była wydarzeniem branżowym skierowanym do podmiotów sektora kolejowego, ale również osób zainteresowanych przemysłem, logistyką lub szerzej gospodarką. Przygotowywany program składał się z części wprowadzającej oraz dwóch paneli dyskusyjnych rozdzielonych przerwą. Ze względu na zróżnicowane pochodzenie prelegentów i uczestników obrady prowadzone były w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Autorami wystąpień wprowadzających oraz uczestnikami panelu dyskusyjnego byli eksperci zagraniczni – w tym przedstawiciele instytucji międzynarodowych oraz menedżerowie firm kolejowych z Europy Zachodniej.

Galeria


Agenda


18 października

10:30 – 11:00

Uroczyste otwarcie

– Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
– Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
– dr Adam Wielądek, Honorowy przewodniczący UIC
– dr Jakub Majewski – Fundacja Pro Kolej

11:00-11:20

„Wyzwania dla kolei w konkurencyjnym otoczeniu transportowym”

– dr Christoph Lerche – Dyrektor Pionu Europejskiej Polityki Transportowej, DB AG

11:20-11:40

„Innowacje, które stają się rzeczywistością”

– Krzysztof Owczarek – Prezes, Novamedia

11:40-12:20

„Technologie przyszłości” – panel dyskusyjny

– dr Janusz Biliński – Director of Traction Development, Medcom
– dr Christoph Lerche – Dyrektor Pionu Europejskiej Polityki Transportowej, DB AG
– dr Ralf Schnieders – Expert, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
Prowadzenie
– Radosław Czapski – Senior Infrastructure Specialist, Bank Światowy

12:20-12:40

Otwarta dyskusja z udziałem zaproszonych gości i publiczności

12:40-13:00

przerwa

13:00-13:20

“Market actors and force for change”

– Cathryn Elizabeth Ross – Ofwat, United Kingdom Regulatory Network

13:20-14:00

„Rynek, prawo i regulacja zmian” – panel dyskusyjny

– Christopher Irwin – vice-chairman, European Passengers’ Federation
– Paweł Mazur – Partner, Wardynski&Partners
– Laura Wright – Dyrektor Pionu Polityki Europejskiej, Rail Delivery Group
Prowadzenie
– Piotr Jasiński – Ekspert, Oxford Economic Consulting

14:00-14:20

Otwarta dyskusja z udziałem zaproszonych gości i publiczności

14:20-14:30

Przyjęcie stanowiska podsumowującego i zamknięcie obrad

Współpraca


Partnerzy


Rejestracja