inauguracja cyklu

Kolej 2020

Zielone czy czerwone światło?

25 września 2013 r.

Gdańsk

O wydarzeniu

Kształt transportowej polityki europejskiej, zasady budowy korytarzy transportowych i kierunki rozwoju kolei w Europie omówił dr Gerhard Troche, ekspert Komisji Europejskiej, który był gościem specjalnym naszej konferencji. Po nim głos zabrał minister Andrzej Massel, przedstawiając strategię rozwoju kolei w Polsce do roku 2020.

Andrzej Massel mówił między innymi o konieczności wzrostu efektywności sektora kolejowego w Polsce, o zmianach w procesie zarządzania koleją i tworzeniu spójnej infrastruktury – spójnej, to znaczy uwzględniającej interesy wszystkich użytkowników transportu kolejowego i drogowego, ale także zacierającej różnice wewnątrz samej kolei. Jego zdaniem, jednym z głównym zadań jest integracja wokół potrzeb pasażerskich, zwiększanie dostępności do usług transportowych i informacji o tych usługach. Jednym z kluczowych zadań państwa będzie też wykorzystanie wszelkich możliwości finansowych w celu poprawy parametrów linii kolejowych, w tym linii towarowych.

Minister Massel zapowiedział także zwiększenie nakładów z funduszy europejskich na rozwój kolei we wschodnich regionach Polski. Tam trafi znacząca ilość środków finansowych, kierowanych nie tylko na modernizację, ale i na tworzenie nowych linii kolejowych.

Mimo zaproszenia, w konferencji „Kolej 2020: zielone czy czerwone światło?” nie wziął udziału żaden przedstawiciel PKP SA. A szkoda, ponieważ w obliczu ciekawych referatów warto było zaprezentować stanowisko najsilniejszego podmiotu na polskim rynku kolejowym – szczególnie w kontekście późniejszej dyskusji panelowej, poświęconej głównym problemom polskiego transportu kolejowego.

Bardzo interesującą prezentację przedstawił prezes spółki DB Schenker Rail Polska, Christian Schreyer, który poruszył przede wszystkim aspekty niewykorzystanych szans polskiego transportu kolejowego. Lista przewag kolei nad transportem drogowym jest ogromna, począwszy od bezpieczeństwa przewozów, a skończywszy na kosztach społecznych i ekonomicznych oraz ekologii. Prezes DB Schenker Rail Polska apelował o współpracę przy budowaniu pozytywnego wizerunku polskich kolei, widząc w tym jeden z głównych mechanizmów wzrostu i szansę na powrót pasażerów oraz klientów kolejowych.

Prezes Fundacji ProKolej, Jacek Prześluga, przestawił ocenę perspektyw funkcjonowania rynku pasażerskiego do 2020 roku, zgłaszając jako główny problem sytuację na rynku transportu regionalnego. Sporo miejsca poświęcił też słabości ofert rynkowych dla pasażerów i destruktywnej roli publicznego finansowania kolei, która czyni z przewoźników – jak się wyraził – tłuste koty, niezdolne do jakiejkolwiek reakcji na wydarzenia rynkowe. Prezes Fundacji wystąpił także z propozycją zorganizowania konkretnych działań przewoźników poświęconych utworzeniu tzw. wspólnego biletu i wspólnego systemu sprzedaży biletów. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano już w październiku. Apel w tej sprawie publikujemy tutaj.

Galeria


Agenda


25 września

10:00 - 10:20

„Dokąd zmierza polska kolej? Polityka transportowa i perspektywy rozwoju transportu kolejowego”

– dr inż. Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

10:20 - 10:40

„Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika”

– Christian Schreyer – Prezes, DB Schenker Rail Polska S.A.

10:40 - 11:00

“Commission initiatives for a better railway in Europe”

– dr Gerchard Troche – European Commission, DG MOVE-B2, Single European Rail Area

11:00 - 11:20

„Kolej 2020: zielone czy czerwone światło?”

– Jacek Prześluga – Prezes, Fundacja ProKolej

11:40 - 12:40

dyskusja panelowa

– dr Gerhard Troche – European Commission, DG MOVE-B2, Single European Rail Area
– Andrzej Pawłowski – członek zarządu, PKP PLK S.A.
– Marcin Polewicz – członek zarządu, Arriva RP
– Wojciech Jurkiewicz – członek zarządu Freightliner PL
– Michał Litwin – Sekretarz, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
moderacja
Andrzej Goltz – Sekretarz Rady, Fundacja ProKolej

Rejestracja