Warsztaty

Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską

Perony i dworce

18 czerwca 2024

CUPT, Warszawa

O wydarzeniu

Warsztaty „Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską – perony i dworce” pierwsze wydarzenie z cyklu poświęconego tematyce projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej z której bezpośrednio korzystają podróżni. Wydarzenie jest okazją do prezentacji najnowszych rozwiązań, jak również bezpośredniego kontaktu pomiędzy projektantami, producentami i wykonawcami peronów kolejowych i elementów infrastruktury dworcowej, a zamawiającymi i użytkownikami końcowymi.
Prezentowane doświadczenia i plany będą okazją do refleksji nad generalnymi oczekiwaniami odnośnie jakości i użyteczności infrastruktury oraz efektów intensywnych inwestycji w tę sferę. Staną się również przyczynkiem do wypracowania nowych wymagań kontraktowych czy prawnych regulujących projektowanie i budowę i przebudowę dworców kolejowych, peronów, przejść i dość, obiektów małej architektury oraz systemów informacji pasażerskiej.
Spotkanie będzie okazją do rozmowy o oczekiwaniach i możliwościach. A towarzysząca mu otwarta dyskusja specjalistów i ekspertów pomoże wypracować propozycje zmian i rekomendacji, do wykorzystania przy kolejnych projektach realizowanych na kolei i w jej otoczeniu.

I edycja warsztatów o peronach i dworcach pt. „Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską” ● Inauguracja konkursu „Dworzec Roku 2024” ● 18 czerwca 2024 r. ● Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Agenda


18.06.2024

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:20

Oficjalne otwarcie

– Piotr Malepszak* – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury
– Joanna Lech – Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej

10:20 - 10:50

Prezentacja programowa

Fundusze europejskie na inwestycje dworcowe – bilans 20-lecia członkostwa w UE
– Joanna Lech – Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

10:50 - 11:50

I blok prezentacji - inwestycje

– przedstawiciel Polskie Koleje Państwowe S.A.*
– Krzysztof Waszkiewicz* – Członek Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– przedstawiciel Generalnego Konserwatora Zabytków*

11:50 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:00

II blok prezentacji - technologie i rozwiązania infrastrukturalne dla pasażerów

– przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych
– przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego*
– Mirosław Piasecki – Prezez Zarządu, EnviRail Sp. z o.o.
– przedstawiciel wykonawcy (Probet Dasag Sp. z o.o.)

13:00 - 13:30

lunch

13:30 - 13:45

Inauguracja VII edycji konkursu „Dworzec Roku”

– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej
– Katarzyna Kucharek – Prezes, Fundacja Grupy PKP

13:45 - 15:00

Debata

– przedstawiciel władz samorządowych
– przedstawiciel przewoźnika
– przedstawiciel pasażerów
– przedstawiciel projektantów
– przedstawiciel PKP S.A.
– przedstawiciel PKP PLK S.A.
– przedstawiciel zarządcy nieruchomości komercyjnych

15:00 - 15:30

Podsumowanie i zakończenie obrad

Partnerzy wspierający


Rejestracja

Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony w pod koniec maja