Trzeci

KONGRES ENTUZJASTÓW I PRZYJACIÓŁ KOLEI

Doroczne spotkanie organizacji i aktywistów kolejowych

20-23 października 2023 r.

Starachowice

O wydarzeniu

Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei to cykliczne wydarzenie, przygotowywane przede wszystkim dla osób, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego. Wydarzenie jest skierowane zarówno do profesjonalistów zajmujących się koleją zawodowo, jak i hobbystów interesujących się kolejnictwem w wolnym czasie.

Pierwsza edycja została zorganizowana w 2021 r. w Piasecznie na Mazowszu, druga w Rogowie w województwie łódzkim, a na trzecią zapraszamy do Starachowic w województwie świętokrzyskim.

W programie III Kongresu entuzjastów i przyjaciół kolei, organizowanego wspólnie ze Powiatem Starachowickim, Urzędem Miasta Starachowice oraz Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” znajdzie się cykl prezentacji o kolei i regionie oraz o projektach realizowanych z sukcesem w różnych częściach kraju. Trzydniowy program obejmować będzie również dyskusje o możliwościach rozwoju branży i wspierających ją podmiotów oraz cykl wizyt studyjnych w obiektach przemysłowych i przejazd koleją wąskotorową na wspólną biesiadę.

Zakres tematyczny


Historia kolei i Centralnego Okręgu Przemysłowego

Praca na kolei i współpraca z firmami kolejowymi

Doświadczenia organizacji kolejowych z zagranicy

Współpraca organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Sesja otwierająca w Urzędzie Miasta

Porządek obrad

Debata o roli kolei w polityce zrównoważonego rozwoju

Porządek obrad

Cykl prezentacji o historii kolei i rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego

Porządek obrad

Prezentacja projektów realizowanych przez organizacje kolejowe z kraju i zagranicy

Porządek obrad

Przejazd pociągiem specjalnym

Porządek obrad

Biesiada przy ognisku na stacji w Lipiu

Porządek obrad

Przejazd drezynami rowerowymi i motorowymi przez Puszczę Iłżecką

Porządek obrad

Zwiedzanie obiektów przemysłowych i muzeum wielkiego pieca

Agenda


20 października (piątek)

11:00 - 15:00

Rejestracja uczestników

– potwierdzenie obecności
– przydział noclegów
– odbiór materiałów konferencyjnych

(rejestracja dostępna również podczas kolacji i inauguracji drugiego dnia kongresu)

Lokalizacja

Urząd Miejski Starachowice, ul. Radomska 45

11:30 - 12:00

Uroczyste otwarcie Kongresu

– powitanie uczestników
– wystąpienia Prezydenta Miasta Starachowice i gości specjalnych
– prezentacja partnerów wydarzenia

Lokalizacja

Urząd Miejski Starachowice, ul. Radomska 45

12:00 - 13:00

Sesja o transporcie niskoemisyjnym

– prezentacja raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”
– prezentacja inwestycji samorządowych w transport zeroemisyjny
– panel dyskusyjny „Strategie i rekomendacje do zrównoważonej polityki transportowej”

Lokalizacja

Urząd Miejski Starachowice, ul. Radomska 45

13:00 - 13:30

przerwa kawowa

13:30 - 15:00

Sesja o historii kolei i miasta

– 400-lecie wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika
– rola szklaków transportowych w lokacji i rozwoju Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego
– historia Kolei Iwangorodzko-dąbrowskiej i systemu kolejowego Starachowic
– historia Starachowickiej Kolei Wąskotorowej

Lokalizacja

Urząd Miejski Starachowice, ul. Radomska 45

15:00 - 16:30

Wizyta studyjna

– przejazd niskoemisyjnym autobusem MAN Lion’s City na gaz CNG
– zwiedzanie zaplecza technicznego dla autobusów
– zwiedzanie centrów przesiadkowych Starachowice Wschodnie i Starachowice Zachodnie
– prezentacja inwestycji w sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta

19:00 - 22:30

Wspólna kolacja

– spotkanie integracyjne i okazja do indywidualnych dyskusji

Lokalizacja

Hotel Senator, ul. Bankowa 7

21 października (sobota)

7:00 - 9:00

Śniadanie dla gości hotelowych

9:30 - 10:00

Wprowadzenie

– krótka autoprezentacja uczestników
– inauguracja konkursu fotograficznego
– uzupełniająca rejestracja dla nowych gości

Lokalizacja

Muzeum Przyrody i Techniki, ul. Piłsudskiego 95

10:00 - 11:30

Kolej w Świętokrzyskim - sesja regionalna

– prezentacja Muzeum Przyrody i Techniki
– prezentacja Starachowickiej Kolei Wąskotorowej
– prezentacja Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej „Ciuchcia Ponidzie”*

Lokalizacja

Muzeum Przyrody i Techniki, ul. Piłsudskiego 95

11:30 -12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Projekty i inicjatywy kolejowe - sesja pierwsza

– prezentacje zaproszonych organizacji

Lokalizacja

Muzeum Przyrody i Techniki, ul. Piłsudskiego 95

13:30 - 14:00

lunch

14:00 - 15:30

Projekty i inicjatywy kolejowe - sesja druga

– prezentacje zaproszonych organizacji

Lokalizacja

Muzeum Przyrody i Techniki, ul. Piłsudskiego 95

15:30 - 16:00

przerwa kawowa

15:30 - 17:00 16:00 - 17:30 16:30 - 18:00

Zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"

(opcja do wyboru, grupy 30-osobowe)
Zwiedzanie wybranych ekspozycji z przewodnikiem:
– pozostałości Zakładu Wielkopiecowego z połowy XIX wieku
– Wielki Piec z 1899 roku
– maszyna parowa
– wystawa górnicza

Lokalizacja

Muzeum Przyrody i Techniki, ul. Piłsudskiego 95

17:00 - 18:00

Spacer śladami kolei przemysłowych w Starachowicach

(opcja do wyboru)
– zwiedzanie infrastruktury kolejowej i taboru zgromadzonego na terenie muzeum
– przejście z przewodnikiem starotorzem systemu transportowego wielkiego pieca
– zwiedzanie pamiątek kolejowych i „Szlaku żelaza” na terenie miasta

Lokalizacja

Park Miejski im. S. Żeromskiego

17:30 - 18:30

Przejazd szlakiem zabytków techniki "Star Starachowice"

(opcja do wyboru)
– zwiedzanie wystawy samochodów ciężarowych z przewodnikiem
– przejazd do wybranych pojazdów pomnikowych na terenie miasta
– samodzielne manewry za kierownicą „Stara”

20:00 - 24:00

Kolacja i afterparty

Lokalizacja

Restauracja Merkury, ul. Majówka 20

22 października (niedziela)

7:00 - 9:00

Śniadanie dla gości hotelowych

9:30 - 10:30

Sesja warsztatowa

moderatorzy
– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej, Warszawa
– Marcin Rogoziński – Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych

Lokalizacja

Centrum Kreatywności Pałacyk, ul. Konstytucji 3 Maja

10:30 - 11:00

przerwa kawowa

11:00 - 11:30

Podsumowanie części merytorycznej

– rozstrzygnięcie konkursów tematycznych
– wymiana kontaktów

Lokalizacja

Centrum Kreatywności Pałacyk, ul. Konstytucji 3 Maja

12:00 - 12:30

Zwiedzanie zaplecza Starachowickiej Kolei Wąskotorowej

(opcja do wyboru)
– wizyta w obiektach utrzymania technicznego
– prezentacja taboru wąskotorowego

Lokalizacja

Lokomotywownia SKW, ul. Targowa 17

12:30 - 13:00

Przejazd pociągiem specjalnym: Lokomotywownia SKW - Starachowice Wschodnie Wąsk. – Lipie

13:00 - 14:30

Ognisko integracyjne i biesiada

– wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Kongresu
– drezynowe zawody sprawnościowe o puchar Starosty Starachowickiego
– przejazdy drezynami rowerowymi i motorowymi na odc. puszczańskim (mijanka Lipie 5,0 – koniec przejezdności km 8,0)
– prezentacja planów odbudowy odcinka wyłączonego z eksploatacji

Lokalizacja

Stacja Lipie, Komorniki 45

14:30 - 15:00

Powrót pociągu specjalnego: Lipie - Starachowice Wschodnie Wąsk.

14:30 - 15:00

Transfer autobusowy: Lipie - Marcule

15:00 - 16:00

Przejazd pociągiem specjalnym: Marcule – Iłża

(opcja do wyboru)
– przejazd drugim, czynnym odcinkiem Starachowickiej Kolei Wąskotorowej
– zwiedzanie stacji i tymczasowego zaplecza technicznego

(w Iłży możliwość przesiadki na autobus Poltrans w kierunku Radomia i Warszawy)

Lokalizacja

Arboretum w Nadleśnictwie Marcule, Marcule 1, 27-100 Iłża

16:00 - 16:30

Transfer autobusowy: Iłża - Starachowice

Organizatorzy


Współorganizatorzy


Patron honorowy


Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w „III Kongresie entuzjastów i przyjaciół kolei” jest przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego i opłacenie kosztów uczestnictwa.
Szczegóły, wraz z propozycjami zakwaterowania opublikujemy bliżej terminu wydarzenia.

Kontakt


Fundacja ProKolej

.

Miejsce wydarzenia: