II edycja cyklu Rail22

Europejska Polityka Kolejowa

debata międzynarodowa

23 września 2015 r.

Gdańsk

O wydarzeniu

Wiodącymi tematami debaty było prawo unijne dotyczące integracji, modernizacji i liberalizacji sektora kolejowego oraz szanse związane z unijnymi środkami inwestycyjnymi dla transportu. Ważnymi motywami były również szanse i zagrożenia związane z implementacją IV Pakietu Kolejowego, realizacja nowych Programów Operacyjnych oraz perspektywy rozwoju i inwestycji kolejowych po 2022 r.

Wśród autorów wystąpień wprowadzających oraz uczestników panelu dyskusyjnego gościliśmy ekspertów zagranicznych – w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, instytucji międzynarodowych oraz menedżerów największych firm kolejowych z Europy Zachodniej.

Druga edycja cyklu konferencji Rail22 towarzyszyła 11. edycji Targów Trako 2015. Wydarzenie przybrało formę międzynarodowej debaty: „Europejska Polityka Kolejowa”. Bardzo licznie zgromadzonych gości przywitała pani minister Claire Perry z Wielkiej Brytanii i prezes Fundacji dr Jakub Majewski.

W wystąpieniach wprowadzających skonfrontowano spojrzenia nauki, administracji i biznesu na główne wyzwania branży (dr Marcin Wołek z Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Gerhard Troche z Komisji Europejskiej i Johann Metzner z Pionu Europejskiej Polityki Transportowej w Centrali Deutsche Bahn).

Dla przedstawicieli polskiego sektora kolejowego szczególnie interesujące były wątki nowych kosztów regulacji unijnych, dyskusji politycznych wokół IV pakietu kolejowego oraz pomysłów na zwiększanie udziałów w rosnącym rynku transportowym.

Następnie pan Radosław Czapski z Banku Światowego poprowadził dyskusję ekspertów ds. przemysłu i prawa kolejowego (dr Jonathan Beckitt z CMS Cameron McKenna w Wielkiej Brytanii, Jeremy Candfield z Railway Industry Association, Piers Marlow z European Passenger Transport Operators, Jean-Philippe Peuziat z działu Public Affairs, UNIFE). Silnie zaznaczyły się w niej wątki ujednolicenia standardów technicznych, nieuzasadnionych obaw przed otwieraniem rynku przewozowego na konkurencję oraz asymetrii regulacji sektora kolejowego i drogowego. Ciekawym dylematem była również kwestia przeregulowanej kolei w kontekście konkurencji w sektorze transportu

Galeria


Agenda


23 września

10:30 – 10:40

Uroczyste otwarcie

– Claire Perry – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, UK
– Stanisław Żmijan* – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

10:40 – 10:55

Wprowadzenie do debaty

– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej
– dr Marcin Wołek – Adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański

10:55 – 11:10

„IV Pakiet Kolejowy – szanse i zagrożenia dla biznesu kolejowego”

– dr Gerhard Troche – Policy Officer, DG Move, Komisja Europejska

11:10 – 11:25

„Wyzwania dla europejskiej polityki kolejowej do 2020”

– Johann Metzner – Dyrektor Pionu Europejskiej Polityki Transportowej, DB AG

11:25 – 11:50

„Kolej w Europie po 2020” – panel dyskusyjny

– dr Jonathan Beckitt – Partner, CMS Cameron McKenna UK
– Jeremy Candfield – Dyrektor Generalny, Railway Industry Association
– Piers Marlow – President of EPTO (European Passenger Transport Operators)
– Jean-Philippe Peuziat – Kierownik działu Public Affairs, UNIFE
Prowadzenie
– Radosław Czapski – Senior Infrastructure Specialist, The World Bank

11:50 – 12:20

Otwarta dyskusja z udziałem zaproszonych gości i publiczności

Patronaty honorowe


Partnerzy


Patronaty medialne


Rejestracja