Warsztaty

Rozwój kolejowych organizacji pozarządowych

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich

17-18 kwietnia 2021

on-line

O wydarzeniu

Warsztaty dla kolejowych organizacji pozarządowych są elementem cyklu „Wykorzystaj prawo” realizowanego w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich. Mają one charakter dwudniowego szkolenia skierowanego do społeczników aktywnych w sektorze transportu kolejowego.
Adresatami warsztatów są osoby, które w działaniach swoich organizacji pozarządowych wykorzystują lub chcą wykorzystywać prawo jako „narzędzie” do zmiany społecznej.
Od strony organizacyjnej szkolenie przeznaczone jest dla osób wydelegowanych przez organizację społeczną (m.in. stowarzyszenia, fundacje), która posiadają nr NIP. Z tym, że każda organizacja może wydelegować kilku uczestników.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie głównego organizatora

Zakres tematyczny


Jak wykorzystać prawo krajowe?

Jak wykorzystać prawo UE?

Gra „Twoje Prawo”

Wybrane narzędzia zmiany

Prelegenci


Rafał Górski

Prezes

Instytutu Spraw Obywatelskich

Jakub Majewski

Prezes

Fundacja ProKolej

Główny organizator