III edycja konferencji

Transport bez granic

kolejowe przejścia graniczne

17-19 maja 2023 r.

Hanza Tower, Szczecin

O wydarzeniu

Cykl konferencji „Kolejowe przejścia graniczne” został przygotowany i uruchomiony z inicjatywy Fundacji ProKolej ponad dwa lata temu. Pierwszą edycję zorganizowano w październiku 2021 r. w hotelu Zamek w Janowie Podlaskim (w rejonie przeładunkowym Terespol-Małaszewicze), zaś kolejną w czerwcu 2022 r. w Hotelu Novotel Airport w Warszawie.

III edycja konferencji odbędzie w maju 2023 r. w zespole portów Szczecin-Świnoujście, przy granicy polsko-niemieckiej. Wydarzenie, podobnie jak dwie poprzednie edycje skierowane będzie do przedsiębiorców z sektora transportu intermodalnego oraz przedstawicieli specjalistów zajmujących się przewozami cargo. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele administracji rządowej, zarządców infrastruktury kolejowej, służb granicznych, instytucji finansowych, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji oraz logistycy.
Dyskusja w gronie profesjonalistów oraz prezentacja i doświadczeń oraz dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego pozwoli na wskazanie potencjalnych obszarów i scenariuszy rozwoju. Wśród tematów znajdzie się na pewno kwestia koordynacji i współpracy różnych gałęzi transportu, udrożnienia połączeń kolejowych, rozbudowy infrastruktury transportu intermodalnego i wzmacniania powiązań w głównych korytarzy transportowych. Stanowiska, materiały i wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny i zostaną przekazane jako wkład w trwający proces ograniczania barier granicznych w portach i na granicy zachodniej.

Konferencja „Transport bez granic” ● 17-19 maja 2023 r. ● Hanza Tower, al. Wyzwolenia 46, 71-500 Szczecin

Zakres tematyczny


współpraca transportu kolejowego z branżą morską

nowe ładunki, korytarze transportowe i kierunki rozwoju przewozów towarowych

analizy i scenariusze rozwoju rynku transportu międzynarodowego i intermodalnego

geopolityczne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju logistyki międzynarodowej

prognozy rozwoju przewozów w korytarzach północ-południe

lądowo-morskie łańcuchy logistyczne, infrastruktura terminalowa i portowa

plany i programy rozwoju infrastruktury transportowej w nowej perspektywie budżetowej UE

innowacje techniczne i informatyczne, cyfryzacja i transfer technologii

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

cykl prezentacji i paneli z udziałem ekspertów i praktyków

Porządek obrad

debaty z sesjami pytań i odpowiedzi

Porządek obrad

prezentacja statystyk przewozowych

Porządek obrad

wizyta studyjna w porcie Szczecin

Porządek obrad

networking

Porządek obrad

Barbecue na tarasie z widokiem na port

Porządek obrad

uroczysta kolacja kapitańska

Porządek obrad

wspólne stanowisko podsumowujące z postulatami branży

Agenda


17 maja 2023 r.

12:00 - 14:00

Rejestracja uczestników

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:10

Oficjalne otwarcie

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

14:10 - 15:30

Referaty wprowadzające

I blok prezentacji merytorycznych

„Rola polskich portów morskich w dobie aktualnych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych”
– dr Paweł Krekora – Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury

„Perspektywy rozwoju portów Pomorza Zachodniego”
– Wojciech Zdanowicz – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

„Kolejowy dostęp do portów i terminali granicznych”
– Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

„Realizacja kolejowych połączeniach transgranicznych – bariery i rozwiązania”
– Götz Walther – Eisenbahnbetrieb Expert, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

15:30 - 15:50

Przerwa kawowa, networking

15:50 - 16:50

Sesja „Lądowo-morskie łańcuchy logistyczne – inwestycje i integracja”

II blok prezentacji merytorycznych

„Inwestycje w infrastrukturę kolejową w województwie zachodniopomorskim”
– Arnold Bresch – Członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

„Skomunikowanie portu z siecią kolejową”
– Andrzej Łuc – Prezes, Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

„Fundusze unijne na inwestycje w transporcie intermodalnym i logistyce”
– Izabela Plutecka – Dyrektor Departamentu Projektów Intermodalnych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

16:50 - 17:10

Przerwa kawowa, networking

17:10 - 18:30

Debata „Infrastruktura dostępowa – kolej do portów i w portach”

Uczestnicy:
– Joanna Kabza – Dyrektor ds. rozwoju usług bocznicowych, CTL Północ sp. z o.o.
– Grzegorz Kurdziel – Członek Zarządu, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

– Marek Tarczyński – Prezes, Polska Izba Spedycji i Logistyki

– Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
– Rafał Zahorski – Pełnomocnik Marszałka ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

moderator:
– Maciej Gładyga – Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

19:30 - 24:00

Kolacja networkingowa

– spotkanie prelegentów, panelistów i uczestników konferencji
– lokalizacja na tarsie na  XXVII p.  z widokiem na miasto oraz port
– prezentacja panoramy Szczecina z przewodnikiem
– formuła koktajlowa uzupełniona o Barbecue&Grill
– dress code – smart casual

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, taras widokowy na XXVII p.

18 maja 2023 r.

07:00 - 08:00

Śniadanie dla gości hotelowych

Lokalizacja

Hotel Dana, Al. Wyzwolenia 50

08:20 - 12:30

Wizyta studyjna

– 8:20 przejście z hotelu na przystań, zaokrętowanie
– 8:45 rejs statkiem po porcie Szczecin, prezentacja terminali i infrastruktury przeładunkowej

Lokalizacja

ul. Jana z Kolna 7

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:20

Sesja „Transport międzynarodowy – szanse i bariery rozwoju”

III blok prezentacji merytorycznych

„O rozwoju łańcuchów intermodalnych w relacji północ-południe”
– Marta Waldmann – Specjalista z obszaru transportu, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

„Statystyki w zakresie transportu intermodalnego za 2022 r.”
– Piotr Kujawa – Dyrektor oddziału w Szczecinie, Urząd Transportu Kolejowego

„Największe wyzwania w logistyce kolejowej z perspektywy spedytora”
– Miłosz Witkowski – Railfreight Director, Polish Forwarding Company sp. z o.o.

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

15:20 - 15:40

Przerwa kawowa

15:40 - 17:00

Sesja „Współpraca operacyjna terminali i przewoźników”

IV blok prezentacji merytorycznych

„Integracja transportu morskiego, samochodowego, kolejowego w praktyce”
– Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa, Port of Hamburg

„Pociągi i statki w jednym łańcuchu logistycznym”
– Dariusz Mierkiewicz – Business Development Manager, Port of Koper

„Kolejowa perspektywa optymalizacji operacji technicznych i handlowych”
– Lukas Polaczek – Head of Intermodal, DB Cargo Polska S.A.

„Digitalizacja operacji portowych”
– Tomasz Obiedziński – Manager ds. kluczowego klienta, Polski PCS sp. z o.o.

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

17:00 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:50

Debata podsumowująca "Potencjał rozwoju zachodniego korytarza północ-południe"

Uczestnicy
– Łukasz Grzesło – Prezes, CTL Logistic S.R.O.
– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej
– Daniel Saar – Prezes Zarządu, DB Port Szczecin
– Aneta Szreder-Piernicka – Dyrektor ds. Handlowych, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

moderator:
– Marek Tarczyński – Prezes, Polska Izba Spedycji i Logistyki

 

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

20:00 - 24:00

Uroczysta kolacja "Kapitańska"

– wieczorne spotkanie gości honorowych, prelegentów, panelistów i uczestników konferencji
– okazja do indywidualnych rozmów i wymiany kontaktów
– dress code – business attire

Lokalizacja

Hanza Tower, Al. Wyzwolenia 46, V p.

19 maja 2023 r.

06:30 - 10:30

Śniadanie

10:00 - 11:00

Pożegnanie i wymeldowanie uczestników

Prelegenci


Mirosław Antonowicz

Przewodniczący

Organizacja Współpracy Kolei

Arnold Bresh

Członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Maciej Brzozowski

Dyrektor Przedstawicielstwa

Port of Hamburg

Marek Duklanowski

Dyrektor Regionalny

Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, PGW Wody Polskie

Juliusz Engelhardt

Profesor

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Szczeciński

Maciej Gładyga

Dyrektor

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Łukasz Grzesło

Prezes

CTL Logistic S.R.O.

Joanna Kabza

Dyrektor ds. rozwoju usług bocznicowych

CTL Północ sp. z o.o.

Paweł Krekora

Główny Specjalista

Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury

Piotr Kujawa

Dyrektor oddziału w Szczecinie

Urząd Transportu Kolejowego

Grzegorz Kurdziel

Członek Zarządu, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Andrzej Łuc

Prezes

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Jakub Majewski

Prezes

Fundacja ProKolej

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager

Port of Koper

Tomasz Obiedziński

Manager ds. kluczowego klienta

Polski PCS sp. z o.o.

Izabela Plutecka

Dyrektor Departamentu Projektów Intermodalnych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Lukas Polaczek

Head of Intermodal

DB Cargo Polska S.A.

Daniel Saar

Prezes Zarządu

DB Port Szczecin

Aneta Szreder-Piernicka

Dyrektor ds. Handlowych

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Marek Tarczyński

Prezes

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Marcin Trela

Wiceprezes

Urząd Transportu Kolejowego

Marta Waldmann

Specjalista z obszaru transportu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Götz Walther

Eisenbahnbetrieb Expert

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

Miłosz Witkowski

Railfreight Director

Polish Forwarding Company sp. z o.o.

Wojciech Zdanowicz

Dyrektor

Urząd Morski w Szczecinie

Współorganizator


Partner Strategiczny


Partner Główny


Partnerzy Wspierający


Patronat medialny


Rejestracja