VII edycja konferencji

PRZEJAZDY KOLEJOWO-DROGOWE 2021

bezpieczeństwo, innowacje, technologie

6 września 2021 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na siódmą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w auli uczelni przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie. Hasła przewodnie tegorocznej edycji to: bezpieczeństwo, innowacje oraz technologie.
W programie znajdzie się zarówno prezentacja nowych technologii, oczekiwań producentów, projektantów i zarządców infrastruktury, jak również część warsztatowa umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie i konstrukcji przejazdów kolejowo-drogowych.

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Cykl prezentacji i paneli z udziałem ekspertów i praktyków

Porządek obrad

2 sesje pytań i odpowiedzi

Porządek obrad

Spotkania i networking

Porządek obrad

Stanowisko podsumowujące

Agenda


06.09.2021

9:30 - 10:00

Rejestracja

poranna kawa

10:00 - 10:20

Oficjalne otwarcie

– dr Mirosław Antonowicz – Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei / Dyrektor LPC, ALK
– dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”

10:20 - 10:50

„Bezpieczeństwo systemu kolejowego w 2020 r.”

– Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

10:50 - 11:20

"Wybrane wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce"

– Włodzimierz Kiełczyński* – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP PLK S.A.

11:20 - 11:40

"Wybrane wpadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Republice Czeskiej"

– Petr Maikranz, Robert Kindl – Drážní inspekce, Územní inspektorát Ostrava

11:40 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 12:20

"Inwestycje w bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego"

– Zbigniew Tracichleb* – Prezes Zarządu LHS Sp. z o.o.

12:20 - 12:40

„Budowa i wyposażenie przejazdów – dobre praktyki”

– referat partnera wydarzenia*

12:40 - 13:00

„Ograniczanie liczby zdarzeń na przejazdach i przejściach przez tory”

– referat partnera wydarzenia*

13:00 - 13:30

lunch

13:30 - 14:10

Debata podsumowująca

– Radosław Kobryś* – Radca, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
– prof. dr hab. Adam Tarnowski – Uniwersytet Warszawski
– dr Karol Trzoński* – ekspert, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
– przedstawiciel partnera technologicznego*

moderator
– Krzysztof Woźniak – dziennikarz, TOK FM

14:10 - 14:30

„Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Kolejowe ABC"

– Karol Kłosowski* – dyrektor departamentu, Urząd Transportu Kolejowego

14:30 - 14:40

Podsumowanie

zamknięcie obrad

Wydarzenie Europejskiego Roku Kolei 2021


Patroni honorowi


Rejestracja

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę administracyjną przeznaczoną na przygotowanie materiałów, przerw kawowych, cateringu oraz obsługi technicznej. Koszt udziału to 300 zł + VAT. Aby dodatkowo poszerzyć grono reprezentujące głównych zamawiających dla podmiotów sektora finansów publicznych opłata jest obniżona do poziomu 100 zł + VAT.