VII edycja konferencji

PRZEJAZDY KOLEJOWO-DROGOWE 2021

bezpieczeństwo, innowacje, technologie

6 września 2021 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na siódmą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w auli uczelni przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie. Hasła przewodnie tegorocznej edycji to: bezpieczeństwo, innowacje oraz technologie.
W programie znajdzie się zarówno prezentacja nowych technologii, oczekiwań producentów, projektantów i zarządców infrastruktury, jak również część warsztatowa umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie i konstrukcji przejazdów kolejowo-drogowych.

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Cykl prezentacji i paneli z udziałem ekspertów i praktyków

Porządek obrad

2 sesje pytań i odpowiedzi

Porządek obrad

Spotkania i networking

Porządek obrad

Stanowisko podsumowujące

Agenda


06.09.2021

9:30 - 10:00

Rejestracja

poranna kawa

10:00 - 10:20

Oficjalne otwarcie

– prof. ALK dr Mirosław Antonowicz – Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei / Dyrektor LPC
– dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”

10:20 - 10:40

"Bezpieczeństwo systemu kolejowego w 2020 r.”

– Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

10:40 - 11:00

"Wybrane wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce"

– Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

11:00 - 11:20

"Wybrane wpadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Republice Czeskiej"

– Petr Maikranz, Robert Kindl – Drážní inspekce, Územní inspektorát Ostrava

11:20 - 11:40

"Bezpośrednie i pośrednie przyczyny poważnych wypadków na przejazdach”

– Tadeusz Ryś – Przewodniczący, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

11:40 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 12:10

"System poprawy widoczności przejazdów kat. D"

– referat partnera wydarzenia – Wielobranżowa i Projektowa Sp. z o.o. MONAT

12:10 - 12:30

"Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym"

– Adrian Lodowski – Radca, Główny Inspektorat Transportu Drogowego

12:30 - 12:50

"System wykrywania przeszkód na przejazdach kolejowo- drogowych"

– Andrzej Wolfenburg  Kierownik projektu, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania

12:50 -13:00

"Podsumowanie kampanii informacyjnej Żółta Naklejka"

– Marcin Kruszyński – Ekspert, PKP Polskie Linie kolejowe S.A.

13:00 - 13:30

lunch

13:30 - 14:30

Debata podsumowująca

– prof. dr hab. Adam Tarnowski – Uniwersytet Warszawski
– dr Karol Trzoński – ekspert, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
– Maciej Gładyga – Dyrektor Biura, IGTL
– Czesław Klim – Dyrektor ds. kolejowych, Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe

moderator
– Łukasz Zboralski – Redaktor naczelny, portal brd24.pl

14:30 - 14:45

"Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Kolejowe ABC"

– Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego

14:45 - 15:00

Podsumowanie

zamknięcie obrad

Współorganizator


Patroni honorowi


Partnerzy


Partnerzy medialni


Rejestracja

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę administracyjną przeznaczoną na przygotowanie materiałów, przerw kawowych, cateringu oraz obsługi technicznej. Koszt udziału to 300 zł + VAT (od każdej zgłoszonej osoby). Aby dodatkowo poszerzyć grono reprezentujące głównych zamawiających dla podmiotów sektora finansów publicznych opłata jest obniżona do poziomu 100 zł + VAT (od każdej zgłoszonej osoby).