V edycja konferencji

Przejazdy kolejowo-drogowe 2019

Nowe technologie w budowie, eksploatacji i zarządzaniu bezpieczeństwem

4 marca 2019

Warszawa

O wydarzeniu

Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na piątą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei.

W programie znajdzie się zarówno prezentacja nowych technologii, oczekiwań producentów, projektantów i zarządców infrastruktury, jak również część warsztatowa umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie regulacjach i przyszłości przejazdów kolejowo-drogowych.

Galeria


Agenda


4 marca

10:00 – 10:15

Otwarcie

– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
– dr Alvin Gajadhur* – Główny Inspektor Transportu Drogowego
– dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. / Dyrektor Logistic Procurement Center ALK
– dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”

10:15 – 10:30

„Działania Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych”

– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

10:30 – 11:45

„Trendy i innowacje w zarządzaniu infrastrukturą transportową”

– dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. / Dyrektor LPC, ALK

11:45 – 12:00

„Wnioski PKBWK z badań z wypadków na przejazdach kolejowych”

– Tadeusz Ryś – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

12:00 – 12:15

sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

12:15 – 12:30

przerwa na kawę

12:30 – 12:45

„Bezpieczeństwo oparte na inwestycjach w infrastrukturę i edukację”

– Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP PLK S.A.

12:45 – 13:00

„Budowa i wyposażenie przejazdów – dobre praktyki”

13:00 – 13:15

„Dobór rozwiązań konstrukcyjnych i OPZ w przetargach na budowę i modernizację przejazdów”

13:15 – 13:30

sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

13:30 – 14:00

lunch

14:00 – 15:00

„Skrzyżowania dróg i torów, techniki i wyobraźni, kompetencji i odpowiedzialności” – panel dyskusyjny

– Tomasz Lewandowski – Z-ca Dyrektora Departamentu, UM Województwa Mazowieckiego
– Radosław Kobryś – Radca, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
– dr Karol Trzoński – ekspert, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
moderacja
– Krzysztof Woźniak – dziennikarz, TOK FM

15:00 – 15:15

„Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – doświadczenia i plany”

– Marcin Kruszyński – wicedyrektor Biura Komunikacji i Promocji, PKP PLK S.A.

Patronaty honorowe


Partnerzy


Partner medialny


Rejestracja