II edycja konferencji

Prawo kolejowe

praktyka i kontrola sądowa

11 kwietnia 2022

Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa

O wydarzeniu

Druga edycja konferencji „Prawo kolejowe” adresowana jest przede wszystkim do prawników oraz specjalistów zajmujących się regulacją rynku i bezpieczeństwem systemu kolejowego.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego oraz kwestii regulacyjnych i legislacyjnych. Poza wymiarem merytorycznym spotkanie będzie miało na celu integrację środowiska prawniczego skupionego wokół branży kolejowej, a także wymianę wiedzy i doświadczeń na temat najnowszych rozstrzygnięć sądowych istotnych z punktu widzenia branży.

Agenda


11.04.2022

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

Lokalizacja

Urząd Transportu Kolejowego, sala Luxtorpeda, XII p.

10:00 - 10:20

Oficjalne otwarcie

– dr Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
– radca prawny Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
– dr Jakub Majewski – Fundacja ProKolej

10:20 – 11:00

I blok prezentacji

„Hybrydowy charter postępowań. Wpływ orzecznictwa sądowego na działalność  regulacyjną Prezesa UTK ”
– radca prawny Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

„Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemu kolei – na ile deregulacja jest możliwa i potrzebna”
– dr Jan Siudecki – Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów UTK

11:00 - 11:30

przerwa kawowa

11:30 - 12:30

II blok prezentacji

„Wybrane orzecznictwo w sprawach z zakresu transportu kolejowego”.
– adwokat Maciej Kiełbowski – Wardyński i Wspólnicy sp.k.

„Orzecznictwo TSUE w sprawach kolejowych”
– adwokat Monika Laske  – Kancelaria Adwokacka Monika Laske

„Nowe zasady wprowadzania do obrotu pojazdów kolejowych – nowych, modernizowanych i polonizowanych”
– radca prawny Michał Zięba – Partner Zarządzający HANTON Szalc Zięba & Partnerzy

12:30 - 13:00

przerwa kawowa

13:00 - 14:20

Panel dyskusyjny

„Prawo kolejowe a realizacja Europejskiego Zielonego Ładu – pomiędzy konkurencją w transporcie pasażerskim a interwencją w transporcie towarowym”

– dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk – adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– radca prawny Mirella Lechna-Marchewka –  Wardyński i Wspólnicy sp.k.
– prof. Marek Wierzbowski – adwokat, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
– dr Wojciech Szymalski – Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju

moderator
dr hab. Stefan Akira Jarecki – Rada Naukowa Fundacji ProKolej

14:20 - 14:30

Podsumowanie i zakończenie obrad

19:00 - 22:30

Uroczysta kolacja uczestników i prelegentów

Lokalizacja

Restauracja Antresola, ul. Wronia 45/lok u2, Warszawa

Partner główny


Patroni honorowi


Patroni medialni


Rejestracja

Udział w konferencji możliwy jest w formie stacjonarnej (w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego) lub zdalnej za (pośrednictwem platformy MS Teams). W obu przypadkach uczestnictwo jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia ze strony organizatorów.

Miejsce wydarzenia:


#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}