PIERWSZY

Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei

Prelekcje I Networking I Wizyta Studyjna

! NOWA DATA

16-17 października 2021 r.

Piaseczno

O wydarzeniu

„Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei” dwudniowe wydarzenie, przygotowane dla osób, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego.

Szeroka i otwarta formuła spotkania ma sprzyjać wymianie doświadczeń między specjalistami i hobbystami, osobami związanymi z koleją zawodowo i członkami organizacji pozarządowych. Celem pierwszej edycji będzie identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w działalności aktywistów, organizacji pozarządowych i samorządów podejmujących działalność kolejową i okołokolejową, prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z administracją i spółkami kolejowymi oraz przygotowanie wspólnych działań mających promować transport kolejowy oraz zabytki kolejnictwa.

Zakres tematyczny


stworzenie bazy osób i organizacji prowadzących działalność promującą kolej i zabytki kolejnictwa

prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń pomocnych we współpracy z administracją i spółkami kolejowymi

identyfikacja barier i ograniczeń w działalności aktywistów kolejowych

prezentacja przykładów zrealizowanych projektów oraz dobrych praktyk z kraju i z zagranicy

przygotowanie ram współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zaangażowanych w rozwój branży

określenie potrzeb środowiska i dyskusja dotycząca obszarów potencjalnej współpracy

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

cykl prezentacji przygotowanych przez zaproszonych gości i uczestników

Porządek obrad

dyskusja o sytuacji i planach środowisk kolejowych z różnych regionów kraju

Porządek obrad

sesje warsztatowe m.in. o infrastrukturze, taborze i ochronie zabytków

Porządek obrad

punkt konsultacyjny dla grup zainteresowanych rozwojem organizacyjnym

Porządek obrad

wizyta studyjna z prezentacją doświadczeń z eksploatacji czynnej kolei turystycznej

Porządek obrad

zwiedzanie przejętego przez samorząd i zrewitalizowanego dworca kolejowego

Porządek obrad

sobotni pokaz filmowy i sesja networkingowa

Porządek obrad

spotkanie plenerowe przy ognisku na stacji w Runowie

Agenda


Pierwszy Dzień Kongresu - 16 października

10:00 - 11:20

Rejestracja uczestników, poranna kawa, networking.

Lokalizacja

Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno

11:30 - 12:30

Otwarcie i powitanie gości

– Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
– Jakub Majewski – prezes, Fundacja ProKolej
– Piotr Nowicki – prezes, Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
– Katarzyna Kucharek – prezes zarządu, Fundacja Grupy PKP

Lokalizacja

Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno

12:30 - 14:30

Pierwsza sesja plenarna

– Filip Bebenow – pełnomocnik, Polska Federacja Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych
– Iwona Budych – prezes, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe
– Jerzy Zuba, Igor Wójciak – Stowarzyszenie Dolina Kolejowa; Komisja Transportu Powiatu Sanok
– Piotr Jodłowiec, Hubert Maślanka – zarząd, Stowarzyszenie Kolej Beskidzka
– czas na pytania i dyskusję

Lokalizacja

Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno

14:30 - 15:00

Lunch

15:00 - 17:00

Druga sesja plenarna

– Paweł Zaniewski – prezes, Stowarzyszenie Polskich Muzealników Prywatnych
– Michał Zajfert, Adam Wawrzyniak – zarząd, Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
– Mariusz Wermiński – prezes, Fundacja Bieszczadzkiej Kolei Leśnej*
– Katarzyna Szczerbińska-Tercjak – prezes, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
– czas na pytania i dyskusję

Lokalizacja

Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno

17:30 - 18:30

Wizyta studyjna na samorządowym dworcu kolejowym w Piasecznie

– Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Lokalizacja

Dworzec Kolejowy w Piasecznie, ul. Dworcowa 9, 05-500 Piaseczno

19:00 - 20:00

Pokaz archiwalnych kronik filmowych o tematyce kolejowej

Lokalizacja

Restauracja Zawrotnica, ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno

20:00 - 23:00

Wspólna kolacja i sesja networkingowa

Lokalizacja

Restauracja Zawrotnica, ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno

Drugi Dzień Kongresu - 17 października

8:30 - 10:30

Wizyta studyjna na Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej

– wspólne śniadanie dla wszystkich uczestników
– parada taboru wąskotorowego
– zwiedzanie stacji i zaplecza technicznego

Lokalizacja

stacja Piaseczno Miasto, ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno

10:30 - 11:30

Przejazd poc. specjalnym na trasie Piaseczno Miasto – Piaseczno Wiadukt – Złotokłos

– skomunikowanie z poc. Kolei Mazowieckich
– prezentacja zrealizowanych prac mostowych

11:30 - 13:00

Sesja warsztatowa

– Piotr Nowicki – prezes, Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
– Jakub Majewski – prezes, Fundacja ProKolej

Lokalizacja

stacja Złotokłos, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. 3 Maja 30, 05-504 Złotokłos

13:00 - 14:00

Przejazd poc. specjalnym na trasie Złotokłos – Tarczyn – Runów

– prezentacja wyremontowanej nawierzchni torowej oraz omówienie zakresu zrealizowanych prac
– przejazd drezynami do wiaduktu linii nr 12*

14:00 - 15:00

Obiad w formie grilla na polanie przy przystanku Runów

– prezentacja infrastruktury turystycznej

Lokalizacja

przystanek osobowy Runów, ul. Pustułki, 05-504 Runów

15:00 - 15:30

Przejazd poc. specjalnym na trasie Runów – Piaseczno Wiadukt – Piaseczno Miasto

– skomunikowanie z poc. Kolei Mazowieckich
– pożegnanie uczestników

Lokalizacja

Stacja Piaseczno Miasto, ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno

Prelegenci


Filip Bebenow

Pełnomocnik

Polska Federacja Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych

Piotr Nowicki

Prezes

Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

Iwona Budych

Prezes

Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

Daniel Putkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Hubert Maślanka

Prezes

Stowarzyszenie Kolej Beskidzka

Michał Zajfert

Ekspert

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

Piotr Jodłowiec

Wiceprezes zarządu

Stowarzyszenie Kolej Beskidzka

Adam Wawrzyniak

Ekspert

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

Katarzyna Kucharek

Prezes zarządu

Fundacja Grupy PKP

Paweł Zaniewski

Prezes

Stowarzyszenie Polskich Muzealników Prywatnych

Jakub Majewski

Prezes

Fundacja ProKolej

Igor Wójciak

Radny Powiatu Sanockiego

Stowarzyszenie Dolina Kolejowa

Jerzy Zuba

Radny Powiatu Sanockiego

Stowarzyszenie Dolina Kolejowa

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak

Prezes

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Organizatorzy


Partnerzy


Patroni Honorowi


Patroni Medialni


Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w „Kongresie entuzjastów i przyjaciół kolei” jest przesłanie zgłoszenia
rejestracyjnego i uzyskanie akredytacji ze strony organizatorów.
Po potwierdzeniu rezerwacji miejsca uczestnicy zobowiązani są do akceptacji regulaminu kongresu i
wniesienia opłaty w wysokości 35 zł przeznaczonej na koszty organizacyjne i catering.

Dla osób spoza Warszawy organizatorzy przygotowali noclegi w Piasecznie, przyznawane w zależności
od liczby zainteresowanych i kolejności zgłoszeń.

Miejsce wydarzenia: