konferencja

Kolejowe przejścia graniczne

edycja 2021

20 - 22 października

Janów Podlaski, Małaszewicze, Terespol

O wydarzeniu

Konferencja „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu” to wydarzenie skierowane do przedsiębiorców z sektora transportu intermodalnego oraz przedstawicieli specjalistów zajmujących się przewozami cargo. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele administracji rządowej, służb granicznych, instytucji finansowych, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji oraz logistycy.
Dyskusja w gronie profesjonalistów oraz prezentacja i doświadczeń oraz dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego pozwoli na wskazanie potencjalnych scenariuszy rozwoju. Stanowiska, materiały i wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny, ponieważ zostaną przekazane jako wkład w trwający proces przygotowania instrumentów wsparcia dla branży w ramach rozpoczynającej się nowej perspektywy budżetowej UE.

[UWAGA! Hotel Zamek w Janowie Podlaskim leży poza strefą objętą ograniczeniami wynikającymi z ogłoszenia stanu wyjątkowego. W związku z tym nie ma przeszkód w organizacji wydarzenia w tej lokalizacji]

Zakres tematyczny


prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie techniki i zarządzania transportem intermodalnym

wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami kolejowymi, terminalami, przewoźnikami drogowymi i administracją

prezentacja rozwiązań z rynków zagranicznych

prezentacja zrealizowanych projektów dobrych praktyk w inwestycjach i obsłudze klienta

ocena potrzeb i propozycje zmian w polityce inwestycyjnej i regulacjach prawnych

ocena perspektyw i dyskusja o kierunkach modernizacji infrastruktury transportowej

Galeria


Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

cykl prezentacji i paneli z udziałem ekspertów i praktyków

Porządek obrad

sesje pytań i odpowiedzi, dające okazję do poszerzenia wiedzy

Porządek obrad

wizyta studyjna w rejonie przeładunkowym Małaszewicze-Terespol

Porządek obrad

cykl wydarzeń towarzyszących i networking

Agenda


20.10.2021 r.

10:30 - 12:30

Przyjazd i rejestracja uczestników

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Recepcja

12:30 – 13:30

Obiad

13:30 - 14:00

Oficjalne otwarcie

– Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
– Mariusz Filipiuk – Starosta Powiatu Bialskiego
– Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Terespol
– Piotr Klimek – Prezes, Intermodal News Sp. z o.o.
– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański i Szyszkowski

14:00 - 15:00

Referaty wprowadzające

– Marcin Trela – Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego
– dr Mirosław Antonowicz, prof. ALK – Przewodniczący, Organizacja Współpracy Kolei (OSJD)
–  Andrzej Sokolewicz – Prezes, Cargotor Sp. z o.o.

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański i Szyszkowski

15:00 – 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

I sesja prezentacji "Przejścia graniczne - wymiar geopolityczny i instytucjonalny"

„Rola systemu przejść granicznych w przewozach kolejowych Chiny-UE”
– dr Jakub Jakóbowski – Coordinator of the Connectivity in Eurasia Project, Ośrodek Studiów Wschodnich
„Odprawa celno-skarbowa w procesie przewozów kontenerowych”
– nadkom. Bogusław Gromadzki – Zastępca Naczelnika, Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej
„Graniczna kontrola weterynaryjna na kolejowych przejściach granicznych”
– Jarosław Nestorowicz – Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie
„Zadania straży granicznej w sektorze transportowym”
– kpt. SG Marcin Krzyżanowski – Zastępca Komendanta PSG w Terespolu, kpt. SG Tomasz Kobiałka – Kierownik Grupy Granicznej PSG w Terespolu

prowadzący – Łukasz Kuś – dziennikarz, intermodalnews.pl

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański i Szyszkowski

17:00 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 – 18:30

Debata „Logistyka dla gospodarki"

– Kamil Duda – Członek Zarządu, ECCO Rail Sp. z o.o.
– Mateusz Frankiewicz – Kierownik Projektu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
– Agnieszka Hipś – Prezes Zarządu, CLIP Group S.A.
– Dariusz Kuta – Dyrektor Handlowy, MMR Group TransComfort
– Paweł Pucek – Członek Zarządu, DB Cargo Polska S.A.

moderator – Marek Tarczyński – Prezes, Polska Izba Spedycji i Logistyki

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański i Szyszkowski

19:30 – 24:00

Uroczysta kolacja

21.10.2021 r.

7:00 – 8:30

Śniadanie

9:00 – 13:00

Wizyta studyjna

– terminal CL Małaszewicze (PKP Cargo Terminale)
– terminal Małaszewicze (Adampol S.A.)
– graniczna infrastruktura kolejowa PKP PLK S.A.

Lokalizacja

Rejon przeładunkowy Małaszewicze-Terespol

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:50

II sesja prezentacji „Infrastruktura i inwestycje”

„Nowa perspektywa budżetowa UE”
– Magdalena Fitak – Naczelnik wydziału projektów intermodalnych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
„Dynamika rozwoju rynku intermodalnego”
–  Michał Jaworski – Naczelnik Wydziału Analiz, Departament Regulacji Rynku UTK
„Intermodalne rozwiązania infrastruktury torowej – nowe możliwości”
– Mariusz Zaremba – Zastępca Dyrektora Handlowego, Adam Mianowski – Product Manager, MMR Group TransComfort
„Linia nr 31 jako alternatywa dla Małaszewicz”
– Łukasz Konończuk, Andrex Logistics Sp. z o.o.

prowadzący – Łukasz Kuś – dziennikarz, intermodalnews.pl

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański i Szyszkowski

15:50 – 16:20

Przerwa kawowa

16:20 – 17:40

III sesja prezentacji "Terminale i węzły intermodalne”

„Rozwój portu w Gdyni”
– Mariusz Karbowski – Kierownik Działu Projektów Unijnych, Zarząd Morski Portu Gdynia S.A.
„Obsługa ładunków intermodalnych w porcie Gdańsk”
– Katarzyna Szczycińska – Menedżer Klienta, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
„Zarządzanie infrastrukturą terminalową”
– Daniel Ryczek – Dyrektor Handlowy, CLIP Group S.A.
„Przyszłość jest w danych”
– Przemysław Galar – Prezes Zarządu NECTO

prowadzący – dr inż. Justyna Świeboda – Prezes Zarządu, Polski Instytut Transportu Drogowego

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański i Szyszkowski

17:40 – 18:00

Przerwa kawowa

18:00 – 19:00

Debata podsumowująca „Doświadczenia i strategie biznesowe”

– Daniel Ryczek – Dyrektor Handlowy, CLIP Intermodal sp. z o.o.
– Michał Stupek – Menedżer Klienta, Zarząd Morski Portu Gdańsk S.A.
– Kamil Duda – Członek Zarządu, ECCO Rail Sp. z o.o.
– Krzysztof Pietrzyk – Członek Zarządu, CTL Logistics Sp. z o.o.
– Marek Staszek – Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
– Mariusz Zaremba – Zastępca Dyrektora Handlowego, MMR Group TransComfort

moderator – dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański i Szyszkowski

19:30 – 24:00

Kolacja regionalna

22.10.2021 r.

7:30 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 11:00

Pożegnanie, wymeldowanie i powrót

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Recepcja

wydarzenie Europejskiego Roku Kolei 2021


Organizatorzy


Partner strategiczny


Partnerzy kluczowi


Partnerzy główni


Partnerzy generalni


Partnerzy


Partner wizyty studyjnej


Partner uroczystej kolacji


Partner przerw kawowych


Patronaty honorowe


Partner medialny