konferencja

Kolejowe przejścia graniczne

klucz do eksportu i tranzytu

20 - 22 października

Janów Podlaski, Małaszewicze, Terespol

O wydarzeniu

Konferencja „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu” to wydarzenie skierowane do przedsiębiorców z sektora transportu intermodalnego oraz przedstawicieli specjalistów zajmujących się przewozami cargo. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele administracji rządowej, służb granicznych, instytucji finansowych, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji oraz logistycy.
Dyskusja w gronie profesjonalistów oraz prezentacja i doświadczeń oraz dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego pozwoli na wskazanie potencjalnych scenariuszy rozwoju. Stanowiska, materiały i wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny, ponieważ zostaną przekazane jako wkład w trwający proces przygotowania instrumentów wsparcia dla branży w ramach rozpoczynającej się nowej perspektywy budżetowej UE.

Zakres tematyczny


prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie techniki i zarządzania transportem intermodalnym

wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami kolejowymi, terminalami, przewoźnikami drogowymi i administracją

prezentacja rozwiązań z rynków zagranicznych

prezentacja zrealizowanych projektów dobrych praktyk w inwestycjach i obsłudze klienta

ocena potrzeb i propozycje zmian w polityce inwestycyjnej i regulacjach prawnych

ocena perspektyw i dyskusja o kierunkach modernizacji infrastruktury transportowej

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

cykl prezentacji i paneli z udziałem ekspertów i praktyków

Porządek obrad

sesje pytań i odpowiedzi, dające okazję do poszerzenia wiedzy

Porządek obrad

wizyta studyjna w rejonie przeładunkowym Małaszewicze-Terespol

Porządek obrad

cykl wydarzeń towarzyszących i networking

Agenda


20.10.2021 r.

12:30 – 14:30

Przyjazd i rejestracja uczestników

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Recepcja

14:30 – 15:30

Obiad

15:40 – 16:00

Otwarcie i powitanie gości

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Szyszkowski

16:00 - 16:40

Referaty wprowadzające

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Szyszkowski

16:40 – 17:00

Przerwa kawowa

17:00 – 18:20

Debata z udziałem gości honorowych „Intermodal – interes publiczny czy biznes”

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański

18:20 – 18:40

Wydarzenie specjalne

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Zazamcze

19:30 – 24:00

Uroczysta kolacja

21.10.2021 r.

7:00 – 8:30

Śniadanie

9:00 – 13:00

Wizyta studyjna na terminalach

Lokalizacja

Rejon przeładunkowy Małaszewicze-Terespol

13:30 – 14:30

Lunch

14:40 – 16:00

I sesja prezentacji „Infrastruktura i inwestycje”

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Szyszkowski

16:00 – 16:20

Przerwa kawowa

16:20 – 17:40

II sesja prezentacji „Terminale przyszłości”

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Szyszkowski

17:40 – 18:00

Przerwa kawowa

18:00 – 19:00

Sesja podsumowująca „Doświadczenia i strategie biznesowe”

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Sala Holszański

19:30 – 24:00

Kolacja regionalna

22.10.2021 r.

7:00 – 8:30

Śniadanie

9:00 – 10:00

Pożegnanie, wymeldowanie i powrót

Lokalizacja

Zamek Janów Podlaski, Recepcja

wydarzenie Europejskiego Roku Kolei 2021


Organizatorzy


Partner strategiczny


Partner kluczowy


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner wizyty studyjnej


Patronaty honorowe