konferencja

Kolej dla klimatu

klimat dla kolei

29 marca 2021 r.

Warszawa

O wydarzeniu

Konferencja “Kolej dla klimatu” to inicjatywa promująca zrównoważoną i inteligentną mobilność, przede wszystkim wskazując na kluczową rolę kolei jako najbardziej ekologicznego i energooszczędnego środka transportu oraz istotnego czynnika umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
Podczas wydarzenia przewidziano premierę raportu ukazującego rolę i potencjał ekologiczny kolei, a także jej zalety jako środka transportu o najmniejszej presji ekologicznej, podkreślając kluczową rolę w realizacji celów klimatycznych UE, m.in. w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
Poza promocją kolei, głównymi celami przedsięwzięcia będą debata na temat jej roli w polityce klimatycznej państwa, a także prezentacja projektu – Centrum Efektywności Energetycznej Kolei „Zielona kolej”, propagującego rozwiązania proekologiczne i efektywne energetycznie. W trakcie wydarzenia zaplanowano także kampanię informacyjną promującą zrównoważony podział zadań na rynku transportowym, w tym wyrównanie warunków dostępu do infrastruktury.

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Formuła on line

Porządek obrad

pierwsza prezentacja raportu "Kolej dla klimatu"

Porządek obrad

sesja warsztatowa poszerzająca rekomendacje i wnioski

Agenda


29 marca

10:00 -10:20

Przywitanie uczestników oraz prezentacja raportu „Kolej dla klimatu"

– dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

10:20 – 10:40

Negatywne koszty zewnętrzne transportu

– dr Maria Zych-Lewandowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego*

10:40 – 11:00

Metody i instrumenty ograniczenia presji środowiskowej

– prof. dr hab. Katarzyna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego*

11:00 – 11:20

Kolej w drodze do „Zielonego Ładu”

– Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.

11:20 – 11:35

przerwa kawowa

11:35 – 12:45

panel dyskusyjny – Strategie i rekomendacje proekologicznej polityki transportowej

– Marzena Strzelczak, Prezeska Zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

– Oskar Kulik, Specjalista ds. polityki klimatyczno-energetycznej, WWF Poland

– Bartosz Piłat, Koordynator ds. polityk transportowych, Polski Alarm Smogowy

– dr Wojciech Szymalski, Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

*do potwierdzenia

12:45 – 13:00

Podsumowanie i zakończenie obrad

Prelegenci


Jakub Majewski

Prezes Zarządu

Fundacja ProKolej

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Oskar Kulik

Specjalista ds. polityki klimatyczno-energetycznej

WWF Poland

Bartosz Piłat

Koordynator ds. polityk transportowych

Polski Alarm Smogowy

Wojciech Szymalski

Prezes

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Leszek Hołda

Członek Zarządu

PKP Energetyka

Wydarzenie objęte programem Europejskiego Roku Kolei


 • Kolej dla klimatu -

Patroni Honorowi


 • Kolej dla klimatu -
 • Kolej dla klimatu -
 • Kolej dla klimatu -
 • Kolej dla klimatu -

Patroni Medialni


 • Kolej dla klimatu -
 • Kolej dla klimatu -

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie „Kolej dla klimatu”.