II edycja konferencji

Kolejowe przejścia graniczne

edycja 2022

21 czerwca 2022

Hotel Novotel Airport, Warszawa

O wydarzeniu

Cykl konferencji „Kolejowe przejścia graniczne” został przygotowany i uruchomiony z inicjatywy Fundacji ProKolej ponad dwa lata temu. Pierwszą edycję zorganizowano w październiku 2021 r. w hotelu Zamek w Janowie Podlaskim (w rejonie przeładunkowym Terespol-Małaszewicze).

Sukces wydarzenia z 2021 r. i zebrane podczas spotkania opinie oraz oczekiwania, wskazujące na potrzebę kontynuacji zaproponowanej przez fundację formuły stały się impulsem do uruchomienia przygotowań do drugiej edycji wydarzenia.

Procesy uruchomione agresją Rosji na Ukrainę i trwającą wojną zmienią zasadniczo dotychczasowe międzynarodowe powiązania gospodarcze i wykorzystanie szlaków transportowych. Kształt rzeczywistości, która wyłoni się z wojennego chaosu, nowe rozdanie geopolityczne i odmieniona mapa powiązań transportowych i gospodarczych – to tematy o strategicznym znaczeniu, które będą przedmiotem prezentacji i dyskusji.

Udrożnienie połączeń kolejowych na zyskujących na zaznaczeniu kierunkach, rozbudowa infrastruktury dla obsługi transportu intermodalnego, interoperacyjność wewnętrznych sieci kolejowych wspólnoty – to tematy, które znajda się w centrum uwagi środowisk związanych z transportem międzynarodowym i łańcuchami logistycznymi. Zapraszamy do włączenia się we współtworzenie tego wydarzenia, które będzie pierwszą okazją do spojrzenia na nową rzeczywistość w transporcie i całej gospodarce.

Zakres tematyczny


geopolityka i zmiany na mapie światowych łańcuchów logistycznych

prognozy gospodarcze i scenariusze rozwoju sektora intermodalnego

rola i potencjał gospodarczy terminali granicznych i portów

innowacje techniczne, organizacyjne i informatyczne

finansowanie inwestycji transportowych z nowej perspektywy budżetowej UE

rola logistyki w intensyfikacji międzynarodowej współpracy gospodarczej

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

Trzy sesje prezentacyjne z udziałem ekspertów i praktyków

Porządek obrad

Sesja międzynarodowa z tłumaczeniem symultanicznym na język polski

Porządek obrad

Dwa panele dyskusyjne z szerszym komentarzem do ostatnich zmian na rynku transportu międzynarodowego

Porządek obrad

Uroczysta kolacja z udziałem gości honorowych, prelegentów i panelistów

Agenda


21.06.2022

8:30 – 9:30

Rejestracja

Lokalizacja

Novotel Airport, 1 Sierpnia 1, Warszawa, sala Żwirko

9:30 – 09:50

Oficjalne otwarcie

– Jakub Kapturzak – Zastępca Dyrektora, Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
– Stanislav Vidtmann – Radca ds. Transportu, Ambasada Republiki Litewskiej
– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej

09:50 – 10:50

Referaty wprowadzające

EU-Ukraine solidarity corridors: objectives and action plan
– dr Gabor Nagy – Policy Coordinator, Komisja Europejska

Polityka transportowa w wymiarze międzynarodowym
– Jakub Kapturzak – Zastępca Dyrektora, Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
– Magdalena Kossowska – Naczelnik Wydziału Przewozów i Informatyzacji, Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

Zmiany relacji i warunków współpracy w euroazjatyckich korytarzach transportowych
– dr Jakub Jakóbowski – Coordinator of the Connectivity in Eurasia project, Ośrodek Studiów Wschodnich

sesja tłumaczona symultanicznie

10:50 – 11:10

Przerwa kawowa, networking

11:10 – 12:30

Sesja międzynarodowa

Harmonisation and modernisation of capacity management processes
– Sebastián Čarek – Senior Project Manager, Forum Train Europe

Progress and potential of a standard gauge rail link to the Baltic States

– Burhan Erkan – Executive Director, Baltic States, DB Engineering & Consulting

Unlocking Poland intermodal routes: benefits and possibilities

– Maciej Cetnerowski – Intermodal Development Director, LTG Cargo Polska

Trans-Caspian International Transport Route (TMTM)
– Mirosław Antonowicz – Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy Kolei
– Angelina Shurganova – Infrastructure and rolling stock commission expert, Organizacja Współpracy Kolei

sesja tłumaczona symultanicznie

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa, networking

13:00 - 14:10

debata geopolityczna

– Mirosław Antonowicz – Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy Kolei
– Jakub Jakóbowski – Coordinator of the Connectivity in Eurasia project, Ośrodek Studiów Wschodnich
– Adam Kłos – Dyrektor Departamentu Handlowego, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,
– Marek Staszek – Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.

moderator: Maciej Gładyga – Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

14:10 - 15:00

Lunch

15:00 - 16:20

Sesja krajowa

Inwestycje transportowe finansowane z funduszy UE w cieniu wojny w Ukrainie
– Paweł Engel – Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

Kolejowa Strefa Schengen – koncepcja Vectron Evolution
– dr Piotr Dybowski, Jerzy Frejgandt – Siemens Mobility Sp. z o.o.

Zmiany na polskim rynku TSL pod wpływem czynników zewnętrznych
– dr hab. Jana Pieriegud – niezależna ekspertka, Rada Naukowa Fundacji ProKolej

Lądowo-morskie łańcuchy logistyczne
– Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki

16:20 - 16:40

Przerwa kawowa, networking

16:40 - 18:00

Debata podsumowująca

– dr Maciej Kiełbowski – Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy sp.k.
– Janusz Piechociński – Prezes Zarządu, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja
– Paweł Pucek – Członek Zarządu ds. sprzedaży, DB Cargo Polska S.A.
– Marcin Witczak – Prezes Zarządu, Laude Smart Intermodal S.A.

moderator: dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

19:00 - 23:00

Kolacja networkingowa

– wieczorne spotkanie prelegentów, panelisów i uczestników
– przyjęcie w zaaranżowanej przestrzeni oraz plenerowym patio
– okazja do indywidualnych rozmów i wymiany kontaktów
– formuła koktajlowa uzupełniona o Barbecue&Grill
– dress code – smart casual

Lokalizacja

Novotel Airport, 1 Sierpnia 1, Warszawa, patio przy sali Żwirko

Patron honorowy


Partner strategiczny


Partner Główny


Partner Wspierający


Patroni medialni


Rejestracja