debata międzynarodowa

Freight Rail: Strategies and Outcomes

Strategie dla kolei towarowej w praktyce

22 września 2021 r.

Amber Expo, Gdańsk

O wydarzeniu

Debata międzynarodowa „Strategies and Outcomes” to krótkie podsumowanie planów i rezultatów działań wspierających rozwój kolejowych przewozów cagro. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora TSL. Gośćmi spotkania będą parlamentarzyści, przedstawiciele administracji unijnej i rządowej, organizacji biznesowych, specjaliści w zakresie rozwoju i regulacji rynku oraz dziennikarze transportowi i środowiska naukowe.
Dyskusja ma na celu weryfikację i ocenę dotychczasowych osiągnięć w zakresie posykiwania nowych ładunków przez kolej oraz wzmacniania jej pozycji konkurencyjnej.
Osią debaty jest panel dyskusyjny na temat dotychczasowych doświadczeń z ewolucji rynków przewozów cargo w Europie, w tym porównania zmian w ofercie kolei i alternatywnych środków transportu. Tematy komplementarne to również wyzwanie w postaci zielonej transformacji sektora, nowe regulacje określające dostęp i opłaty za infrastrukturę oraz bariery zasięgu i produktywności.
Wydarzenie z cyklu Rail22/kolej365 będzie towarzyszyć TRAKO po raz piąty i tradycyjnie otworzy drugi dzień targów TRAKO. Tak jak poprzednio będzie je wyróżniać międzynarodowy charakter i zdecydowana większość prelegentów zostanie zaproszona z zagranicy. Jednocześnie organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski.

Rejestracja