Seminarium

Rozwój europejskiej sieci połączeń towarowych

praktyka i perspektywy

25 listopada 2021 r.

Tor doświadczalny IK, Żmigród

O wydarzeniu

Seminarium „Rozwój europejskiej sieci połączeń towarowych – praktyka i perspektywy” to wydarzenie specjalne, zorganizowane przy okazji obchodów tradycyjnego święta kolejarzy na Dolnym Śląsku. Zarówno miejsce jak i data będą okazją do przybliżenia oferty i możliwości współczesnej techniki kolejowej adresowaną do przedstawicieli sektora przemysłu i logistyki.

Galeria


Agenda


25.11.2021

16:40 - 16:45

Oficjalne otwarcie

– dr Andrzej Massel – p.o. dyrektora, Instytut Kolejnictwa
– dr Jakub Majewski – Prezes, Fundacja ProKolej

16:45 - 17:30

Blok prezentacji merytorycznych

„Zmiany strukturalne rynku przewozów towarowych w Polsce”
– Alicja Kozłowska – Dyrektor Departamentu Rynku Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego

„Fundusze europejskie na rozwój transportu intermodalnego, doświadczenia i wnioski na nową perspektywę unijną”
– Magdalena Fitak – Naczelnik Wydziału Projektów Intermodalnych, Departament Projektów Multibranżowych, CUPT
– Katarzyna Nowek – Główny Specjalista, Wydział Projektów Intermodalnych, Departament Projektów Multibranżowych, CUPT

„Mobilność po europejsku”
– Piotr Dybowski – Dyrektor ds. Sprzedaży Lokomotyw, Siemens Mobility

17:30 - 18:15

Panel dyskusyjny "Kolejowe Schengen - jak likwidować bariery w pokonywaniu granic"

– Krzysztof Celiński – Prezes, Siemens Mobility Sp. z o.o.
– Adrian Buraczyński – Dyrektor Generalny, Magemar Polska Ltd.
– dr Andrzej Massel – p.o. dyrektora, Instytut Kolejnictwa
– Marek Staszek – Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.

moderator – Janusz Kućmin – Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

18:15 - 18:30

Podsumowanie i zakończenie

Patronaty honorowe


Partnerzy branżowi


Rejestracja

[wydarzenie specjalne – obowiązują zaproszenia]