WEBINARIUM

3 czy 25 kV – jaki system zasilania dla kolei w Polsce?

Premiera raportu i dyskusja o konsekwencjach zmiany napięcia sieci trakcyjnej

30 listopada 2020 r.

on-line

O wydarzeniu

Przy okazji kreślenia nowych, ambitnych planów inwestycyjnych dla polskiej kolei zintensyfikowała się dyskusja o zmianie napięcia kolejowej sieci trakcyjnej. Wracają argumenty zarówno za pozostawieniem obecnego systemu 3 kV DC, jak również pełną przebudową zasilania na prąd zmienny 25kV. Aby nieco uporządkować toczącą się debatę, z inicjatywy Fundacji ProKolej przygotowany został raport Instytutu Kolejnictwa opisujący techniczne konsekwencje wyboru poszczególnych systemów zasilania. Wydarzenie towarzyszące publikacji wyników prac będzie okazją poznania perspektywy autorów i równolegle komentarza przedstawicieli podmiotów które byłby zaangażowane w realizację i eksploatację kolei w każdym z przyjętych scenariuszy.

Rozwój systemów zasilania w poszczególnych krajach europejskich przebiegał w większości autonomicznie. O wyborze danego systemu decydowały względy techniczne, poziom wiedzy, uwarunkowania gospodarcze i polityczno-militarne. Zastanawiając się, które z dostępnych rozwiązań są najlepsze dla kolei w Polsce trzeba będzie mieć na uwadze zarówno kwestie ogólne, jak i bardzo szczegółowe. Przy podejmowaniu decyzji istotna będzie  nie tylko sama konstrukcja sieci trakcyjnej, ale również lokalizacja podstacji, dostęp do zasilania zewnętrznego czy charakterystyki taboru. Inicjatywa zebrania danych z tego obszaru w jednym raporcie i prezentacji ich w formule otwartej konferencji, ma na celu przybliżenie tej, dość skomplikowanej kwestii szerzej publiczności i zarazem wsparcia merytorycznego ewentualnych decyzji inwestycyjnych.

Zakres tematyczny


prezentacja wyników porównania systemów zasilania 3 kV DC i 25 kV AC

omówienie planów elektryfikacji sieci kolejowej i ich uwarunkowań technicznych

identyfikacja wymagań i możliwości zasilania z publicznej sieci elektroenergetycznej

dyskusja dotycząca dalszych prac i podziału kompetencji pomiędzy poszczególne podmioty

Lokalizacja i formuła wydarzenia


Porządek obrad

udział w formule on-line

Porządek obrad

pierwsza publiczna prezentacja raportu o zmianie napięcia sieci trakcyjnej

Porządek obrad

komentarz ekspertów Instytutu Kolejnictwa

Porządek obrad

panel z udziałem inwestorów, zarządców infrastruktury, producentów i przewoźników

Porządek obrad

aktywny komunikator umożliwiający zadawanie pytań

Porządek obrad

możliwość bezpłatnej rejestracji

Porządek obrad

dostęp do materiałów konferencyjnych

Agenda


30 listopada

11:00 – 11:10

Inauguracja i przywitanie uczestników

– dr Jakub Majewski – Fundacja ProKolej

11:10 – 11:30

Uwarunkowania energetyczne dla budowy i rozbudowy linii kolejowych w Polsce

– dr Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa

11:30 – 11:50

Prezentacja raportu porównującego systemy zasilania 3 kV DC oraz 25 kV AC

– dr inż. Artur Rojek – Kierownik Zakładu Elektroenergetyki, Instytut Kolejnictwa

11:50 – 12:50

Panel dyskusyjny o perspektywach zmiany napięcia sieci trakcyjnej w Polsce

– Krzysztof Celiński – Prezes, Siemens Mobility

– Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.

– Piotr Majerczak – Członek Zarządu,  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

– Janusz Malinowski – Przewodniczący Rady Programowej CEEK

– Aleksander Wołowiec – Koordynator komponentu kolejowego, Centralny Port Komunikacyjny

12:50 – 13:20

Sesja pytań i odpowiedzi

Prelegenci


Krzysztof Celiński

Prezes

Siemens Mobility

Leszek Hołda

Członek Zarządu

PKP Energetyka S.A.

dr Jakub Majewski

Prezes

Fundacja ProKolej

Piotr Majerczak

Członek Zarządu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dr inż. Andrzej Massel

Zastępca Dyrektora

Instytut Kolejnictwa

Janusz Malinowski

Przewodniczący Rady Programowej

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei

dr inż. Artur Rojek

Kierownik Zakładu Elektroenergetyki

Instytut Kolejnictwa

Aleksander Wołowiec

Koordynator komponentu kolejowego

Centralny Port Komunikacyjny

Partnerzy


Partnerzy medialni


Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskanie akredytacji ze strony organizatorów